POKYNY - neděle 13. 10. 2002

závod Východočeské oblasti

Pořadatel: Spartak Vrchlabí
Tratě: klasická - předpokládané časy vítězů dle platného soutěžního řádu ČSOB
Shromaždiště: Markoušovice - budova Kovoplastu
pro oddílové stany použijte prostor v okolí budovy Kovoplastu a přilehlé louky, zákaz stavění stanů na nedalekém fotbalovém hřišti
Prezentace: v sobotu 12.10.2002 v Markoušovicích - budova Kovoplastu od 10:00
v neděli 13.10.2002 v Markoušovicích - budova Kovoplastu od 8:00 do 9:00
Start 00: 9:30 hod.
Vzdálenosti: parkoviště BUS - shromaždiště 1000m
parkoviště auto - shromaždiště 200m
shromaždiště - start 1800m ! po modrých fáborkách
shromaždiště - cíl 500m po modrých fáborkách
Mapy: Na horách 1:10 000,ekvidistance 5m,stav jaro 2001 vodovzdorně neupraveny , budou v cíli odebírány - výdej v 11:30
Terén: členitý, kopcopitý
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
Zakázané prostory: zákaz vstup do budovy Kovoplastu
Ražení: SI pro všechny kategorie.
Výsledky: Neoficiální výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti.
Mytí: V prostoru shromaždiště (v lavorech)
WC: na shromaždišti, na startu provizorní
zákaz používaní WC v budově Kovoplastu
Časový limit: 150 minut
Uzavření cíle: 14:30
Vyhlášení vítězů: 13:30
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžních řádů ČSOB.