POKYNY - sobota 12. 10. 2002

závod nočního SilvaCupu

Pořadatel: TJ Sportcentrum Jičín
Tratě: zkrácená - předpokládané časy vítězů dle platného soutěžního řádu ČSOB
Shromaždiště: Markoušovice - budova Kovoplastu
Prezentace: v sobotu 12.10.2002 v Markoušovicích - budova Kovoplastu od 18:00 do 19:00 hod.
Start 00: 19:00 hod.
Vzdálenosti: parkoviště BUS - shromaždiště 1000m
parkoviště auto - shromaždiště 200m
shromaždiště - start 200m ! po modrých fáborkách
shromaždiště - cíl 200m po modrých fáborkách
Mapy: Čížek 1:10 000,ekvidistance 5m,stav jaro 2002 vodovzdorně neupraveny
Terén: členitý, kamenitý, kopcopitý s náročnou podložkou
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom
zelený křížek - vývrat
Ražení: SI pro všechny kategorie.
Výsledky: Neoficiální výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti.
WC: na shromaždišti
Časový limit: 90 minut
Vyhlášení vítězů: po doběhnutí posledního závodníka, vyhlášení dlouhodobé soutěže nočního SilvaCupu a losování tomboly proběhne v blízké hospodě U Markouše
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Ředitel závodu : Hrubý Ladislav
Hlavní rozhodčí: Hrubý Ladislav
Stavitel tratí: Hrubý Ladislav
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžních řádů ČSOB.