Východočeská oblast ČSOB

9.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum :       neděle 06. října 2002
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: SK LOB Nová Paka (NPA)
Centrum:       Horní Nová Ves
Prezentace:     Na shromaždišti od 8.00 do 9.00 hod.
Start:        00=9,30 h.
Vzdálenosti:     Shromaždiště - start:      600 m, značeno modrobílými fábory
           Shromaždiště - cíl:        0 m
           Parkoviště - shromaždiště:  do 300 m.
Mapa:        MALÁ OPIČKA, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2002,  
           rozměr 210 x 295, mapa je pro všechny kategorie vodovzdorně upravena
Terén:        Členitý, kopcovitý, většinou dobře průběžný. Velké množství terénních tvarů. 
           Kamenitá podložka s množstvím drobných skalnatých útvarů.
Ražení:       Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem.
	       V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do
	       vyznačených okének na mapě.
	       Při ztrátě kontroly jsou na zemi vysypány papírky s kódem kontroly.
Cíl:         uzavření ve 14:30 hod
           výdej map ve 12:00 hod
           vyčítání čipů v označeném stanu v centru závodu
Organizace startu:  v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování čipů
           ve 2. koridoru kontrola nulování čipů 
           ve 3. koridoru start
Startovní listina:  Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny dvojmo u 
           prezentace. Změny SI čipu a odhlášku proveďte na kopii a odevzdejte  
           u prezentace. Dohlášky na zvláštním listě.
Šatny:        Pod širým nebem na louce, v případě špatného počasí ve vlastních stanech
           nebo dopravních prostředcích.
Občerstvení:     V průběhu závodu vodou na postupech - zakresleno v mapě.
           V cíli voda se šťávou.
           V centru stánek s bohatým výběrem občerstvení.
WC:         Nouzové pouze na shromaždišti.
           !!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC !!
Mytí:        V centru - nouzové v umyvadlech na vyhrazeném místě.
Zdravotní služba:  První ošetření u prezentace, lékařská služba na poliklinice v Nové Pace.
Výsledky:      Předběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě,
           oficiální výsledky budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti. Zájemci o tištěné
           výsledky si je mají možnost objednat u prezentace s poplatkem 30,-Kč
Výdej map:      Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod.
Časový limit:    150 minut pro všechny kategorie
Vyhlášení:      Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.00 hod.
Protesty:      Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude vklad vrácen.
Předpis:       Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží
           Vč oblasti ČSOB pro rok 2002.
Parkování:      Autobusy v areálu zemědělského družstva, auta na travnaté ploše pod shromaždištěm.
           Zákaz parkování mimo určené prostory, dbejte pokynů pořadatelů.
           Parkovné os.auta 20,- Kč, autobusy 50,- Kč.
Upozornění:     - Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených      
            pozemků. Vysázené paseky označeny v mapě a v terénu kalouny.
           - Zákaz vstupu do lesa se psy.
           - Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu a na shromaždišti.
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavitel tratí: Jiří Novák

Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a
nezapomenutelné zážitky ze závodu na mapě Malá opička.