Východočeská oblast ČSOB

8.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum :       sobota 07. září 2002
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: SK OB Týniště nad Orlicí (TYN)
Centrum:       písník "Světlá" (2 km jižně od Týniště nad Orlicí)
Prezentace:     8:00 - 9:00 hod.na shomaždišti
Start:        00=9,30 h.
Vzdálenosti:     parkoviště BUS - centrum    100 m
           parkoviště os. auta - centrum  100 - 300 m
           centrum - start         700 m (modrobílé značení)
           centrum - cíl          50 m
Mapa:        Velký les, 1:15 000, E = 5 m, stav jaro 2000
           Mapa není vodovzdorně upravena..
           Pozor v lese jsou nové oplocenky a paseky, které jsou v místech předpokládaných
           postupů jednotlivých kategorií dokresleny.VŠECHNY BEZ VÝHRADY POVAŽUJTE
           ZA ZAKÁZANÝ PROSTOR!! (podmínka povolení konání závodu ze strany Lesů ČR).
           Kategorie D21C,H16C,H18C,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C a H45D mají navíc v mapách
           vyznačený další zakázaný prostor, který je rovněž vyznačen na vyvěšených
           vzorových mapách.
Terén:        rovinatý s hustou sítí komunikací a průseků, průběžný les místy
           s náletovou vegetací.
           Kategorie D21C,H16C,H18C,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C a H45D přebíhají hlavní
           silnici (č. 318 Čestice - Borohrádek), ostatní kategorie kříží místní
           přijezdovou komunikaci
           !!!DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI!!!
Ražení:       systém Sportident, v případě poruchy elektronické jednotky použijte
           mechanické ražení do vyznačených políček na mapě. V případě ztráty
           kontroly použijte jednotlivé lístky s číslem dané kontroly, které
           jsou rozhozeny na zemi v místě kontroly.
Cíl:         uzavření ve 14:30 hod
           výdej map ve 12:00 hod
           vyčítání čipů v označeném stanu v centru závodu
Popisy kontrol:   piktogramy, samoobslužný odběr na shromaždišti
Liniové tratě:    oranžové fáborky
WC:         na vyznačeném místě na shromaždišti, na startu nejsou
Parkování:      na vyznačených místech dle pokynů pořadatele
Mytí:        v umyvadlech na vyznačeném místě na shromaždišti
Šatny:        v oddílových stanech na vyhrazených místech na shromaždišti
           a vlastních dopravních prostředcích
První pomoc:     na shromaždišti
Občerstvení:     kategorie D21C,H16C,H18C,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C a H45D na kontrole č. 148
           Na shomaždišti v bufetu "U Pepy" ve standardním rozsahu a v nadstandardní kvalitě
           (pivo, limo, cukrovinky, nanuky, káva, čaj, rum, guláš, párky, polévka )
Výsledky:      předběžné výsledky průběžně v centru závodu.
           Vyhlášení vítězů v žákovských kategoriích přibližně ve 13:30 hod.
Časový limit:    150 minut pro všechny kategorie
Protesty:      písemně, proti vkladu 200,- Kč, do rukou hlavního rozhodčího
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Petr Doležal
           hlavní rozhodčí: Bohuslav Jindra
           stavitel tratí: Josef Doležal
Upozornění:     Žádáme závodníky, aby v celém areálu písníku nevstupovali mimo vyhrazené prostory.
           Dbejte pokynů pořadatelů a pomozte k zachování dobrých vztahů s majitelem objektu.
           Zároveň se tak maximálně sníží možnosti zbytečného zranění, poškození majetku či
           vysázených dřevin. Děkujeme!


Petr Doležal                              Bohuslav Jindra
ředitel závodu                             hlavní rozhodčí