Východočeská oblast ČSOB

4.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum :       sobota 20. dubna 2002
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ START Náchod,oddíl orientačního běhu (SNA)
Délky tratí:     pro kategorie H18C, H21A, H21C, H21D, H35C, H35D,
           D18C, D21A, D21C, D35C, D35D zkrácená trať,pro ostatní kategorie klasická trať
Centrum:       Náchod-Babí,hřiště TJ Sokol Babí
Prezentace:     v sobotu 20.dubna 2002 do 9:00 na shromaždišti
Start:        00=9,30 h.,vzdálenost na start 600 m,převýšení 30 m
           po modrobílých fáborcích
Mapa:        Kostná hora, měřítko 1:10 000,e = 5 m
           stav: jaro 2001,není vodovzdorně upravena
Terén:        podhorský,kopcovitý,středně průběžný,četné louky a pastviny
Cíl:         v centru závodu,uzávěrka cíle ve 14:30 hod.
Časový limit:    150 minut,předpokládáné časy dle soutěžního řádu
           Východočeské oblasti
Vyhlášení výsleků:  ve 13:30 pro žákovské a veteránské kategorie D50 a H60
Protesty:      u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč
Parkování:      osobní automobily - v obci na místních komunikacích dle
           pokynů pořadatelů, autobusy - v areálu zemědělského družstva
           dle pokynů ,parkovné=50,- Kč
Šatny:        ve vlastních stanech a dopravních prostředcích
Občerstvení:     v centru,otevřena bude rovněž místní restaurace
           cca 300 m od centra
Mytí:        v umyvadlech na určeném místě v centru
WC:         ve stanech k tomu označených v centru závodu, viz. směrovky,
           u startu WC není
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Pavel Kalibán
           hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
           stavitel tratí: Zdeněk Sokolář, Pavel Slavík

Doplňující informace:
POZOR ! Příjezd na Babí z centra Náchoda bude organizován od nádraží
ČD kolem garáží ČSAD (nyní firma CDS ) ulicí Borskou a Za kapličkou
(směr PAVLIŠOV !!!!!!!!!!!!!!!!).Platí i pro příjezd od Trutnova !
Závod probíhá v městském lese,který je rekreačním zázemím pro náchodská
sídliště. Pro případ ztráty kontroly budou v nejexponovanějších místech
lístečky s kódem kontroly, které závodník v případě ztráty kontroly
donese do cíle !
Platí přísný zákaz vstupu do oplocenek a na čerstvě osázené paseky !!!!!!!!!
Nově vykácené porosty jsou mimo prostory kontrol a nejsou dokresleny.
V prostoru závodu probíhá vakcinace lišek (zelené plastové ampulky).
Nedotýkejte se a nevšímejte si jich !!!!!

Správný směr a krásné zážitky ze sportovního zápolení přejí
pořadatelé z TJ START Náchod.

Nezapomeňte se občas zastavit a rozhlédnout, na tratích jsou krásné výhledy.