Východočeská oblast ČSOB

3.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum :       sobota 13. dubna 2002
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: OK 99 Hradec Králové (PHK)
Centrum:       Dachova (2 km severně od Hořic)
Shromaždiště:    Areál Letovisko Dachova, vedle koupaliště
Časový průběh závodu:Start:          9:30
           Vydávání map v cíli:   12:15
           Vyhlášení vítězů(-H/D14):13:15
           Uzavření tratí a cíle:  14:30
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu: do 300 m
           Centrum závodu - cíl:      100 m
           Centrum - start:        600 m
WC:         v centru závodu a před startem v určených prostorech
Mytí:        v centru závodu
První pomoc:     v prostoru cíle
Občerstvení:     -na trati pro kategorie H18C, H21A, H21C (vyznačeno v mapě)
           -po doběhu v cíli
           -bufet v centru závodu   
Ražení:       SPORTIDENT. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu.
Terén:        Přiměřeně kopcovitý, místy členitý, většinou dobře průběžný.
           Nadmořská výška 320 - 400 m.n.m. 
Zakázané prostory:  PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO NOVĚ OSÁZENÝCH PASEK !!! ( paseky na postupu
           jsou vyznačeny v mapě)
           Při přeběhu silnice a potoka ve východní části mapy (pouze kategorie
           H18C, H21A, H21C) dodržujte povinné průběhy a úseky (vyznačeno v mapě).
Mapa:        Soví Doly, 1:15 000, E=5m, 15x31 cm,stav léto 2001
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Petr Kadeřávek
           hlavní rozhodčí: Tomáš Kunart
           stavitel tratí: Petr Vítek

Přejeme všem nezapomenutelný zážitek !