Východočeská oblast ČSOB

2.kolo Východočeského poháru
Pokyny


Datum :       sobota 06. dubna 2002
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Centrum:       Bohaňka - Skála
Shromaždiště:    Areál letního kina, společenský dům.
Časový průběh závodu:Start:          9:30
           Vydávání map v cíli:   12:15
           Vyhlášení vítězů (žáků): 13:15
           Uzavření tratí a cíle:  14:30
Vzdálenosti:     parkoviště - centrum závodu: do 0.7 km
           Centrum závodu - cíl:      1.2 km
           Cíl - start:          0.2 km
           Centrum - start:        1.4 km
Cesta na start vede přes cíl, kde je možno v pořadatelském stanu uschovat oblečení.
WC:         v centru závodu a před startem v určených prostorech
Mytí:        vyznačeno v centru závodu
První pomoc:     v prostoru cíle
Občerstvení:     -na kontrole č.170
           -po doběhu pití není v cíli, ale až u vyčítání čipů
           -bufet KLOKAN v centru závodu   
Ražení:       SPORTIDENT. Pod transparentem CÍL razí závodník cílovou kontrolu.
           Cestou z cíle je povinen se dostavit ke společenskému domu k vyčtení čipu.
Terén:        Podhorský s pískovcovými kameny a v části i se skalami, hustá síť
           komunikací, převážně dobrá průběžnost porostů.
           PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO OPLOCENEK !!!
           (Vstupem do oplocenek je porušován Lesní zákon!)
Mapa:        Vřešťovský chlum, 1:15 000, E=5m, 21x34 cm,stav jaro 2001
Funkcionáři závodu: ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: Jan Netuka
           stavitel tratí: David Hepner

Přejeme všem úspěšný závod !