Východočeská oblast ČSOB

MEMORIÁL JOSEFA STOLÍNA
a
1.kolo Východočeského poháru

Pokyny


Datum :       sobota 23. března 2002.
Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB
Technické provedení: TJ Lokomotiva Česká Třebová (CET)
Shromaždiště:    Řetová - v centru rekreační oblasti Na Mandlu (u rybníka)
Parkování:      Podle pokynů pořadatelů
Vzdálenosti:     Parkování auto - shromaždiště    300 - 700 m
           Parkování autobus - shromaždiště   300 - 700 m
           Shromaždiště - start         900 m, převýšení 100 m
           Shromaždiště - cíl           0 m
Prezentace:     Na shromaždišti do 9:00 hod.
Start "00":     9:30 hod
Upozornění:     1) Snímací jednotka pro kontrolu nulování na startu navíc kontroluje správný čas startu.
           Neprovedení kontroly nulování nebo předčasný start znamená diskvalifikaci
           2) Jsou dvě sběrné kontroly (182 a 200).
           3) Dodržujte přísný zákaz běhu přes nově osázené paseky (např.u kontroly 196 je
           "čerstvě" osázená paseka).
Mapa:        Okrouhlice, 1:15 000, E=5m, stav III. - VI. 2000, rozměry 275 x 355,
           není vodovzdorně upravena. V souč. době probíhá v lese těžba dřeva, v mapě nejsou
           dokresleny všechny nové paseky.
První pomoc:     Na shromaždišti.
Občerstvení:     V lese šťáva u kontroly č.206, v cíli čaj, ostatní v místní restauraci.
WC:         Polní WC cca 100m od shromaždiště ve směru k příjezdové komunikaci
           V omezené míře v restauraci
Mytí:        Na shromaždišti u studánky pod hrází rybníka
           (nepoužívejte mýdlo ani saponáty - v rybnících je chov ryb)
Výdej map:      12:00 hod
Vyhlášení výsledků: Žákovské kategorie a kategorie H60 v centru závodu, cca ve 13:30 hod..
           Součástí Memoriálu Josefa Stolína bude předání čestných diplomů všem účastníkům
           kategorie H60
Časový limit:    150 minut pro všechny kategorie
Protesty:      S vkladem 200 Kč písemně do rukou hlavního rozhodčího
Funkcionáři:     Ředitel závodu :  Jan Rybička
           Hlavní rozhodčí : Bohuslav Pilgr
           Stavba tratí :   Luděk Pilgr

Žádáme všechny účastníky o dodržování maximálního pořádku a regulí soutěže, tj. včetně zákazu běhu
přes osázené paseky. Je zakázán vstup na parcely chat a na fotbalové hříště.
Veškeré okolní pozemky (včetně prostoru shromaždiště i lesních pozemků) jsou soukromé. Děkujeme
majitelům, že nám umožnili uspořádat závod v této rekreační oblasti.

Všem závodníkům přejeme příjemné sportovní zážitky