Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu pro rok 2000 - podzim


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H-10N, H-10C        D-10N, D-10C
           H-12C, H-12D        D-12C, D-12D
           H-14C, H-14D        D-14C, D-14D
           H-16C            D-16C
           H-18C            D-18C
           H21C,  H21D        D21C,  D21D
           H35-C, H35-D        D35-C, D35-D
           H45-C, H45-D        D45-C
           H55-C            D50-C
           H60-C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné přihlášky závodníků musí být doručeny před uzávěrkou
    uvedenou v rozpise. U přihlášek, prokazatelně podaných jako listovní zásilka
    poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá, že byly doručeny včas.
    Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
    Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
    korespondenci, jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků, výpočet
    vkladu, způsob platby.
    O každém závodníku musí být uvedeny tyto údaje:
     kategorie, jméno a příjmení, registrační číslo ČSOB, kód SI, licence.

  kód SI: kód čipu (SPORTidentu) je tvořen 6 znaky v této struktuře
      (T=písmeno, X=číslice): TXXXXX

      T (typ čipu): R - čip registrovaný na přihlášeného závodníka v centrální registraci
             K - čip zapůjčený klubem nebo někde jinde
             P - požaduji pronájem čipu od pořadatele
      XXXXX    : pětimístné číslo čipu

3. Vklady: Žactvo 15,-Kč, ostatní 25,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB.
    Vklady musí být zaplaceny způsobem uvedeným v rozpise pro jednotlivá kola,
    dle požadavku pořádajícího oddílu
    a) při prezentaci
    b) složenkou - kterou předá pořadatel příslušného závodu v dostatečném předstihu.
           ! ! ! ! Závodníci bez uvedeného registračního čísla
               budou považovány za nečleny ČSOB.
               Neplatí pro kategorie H,D -10N, H,D -10C

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
    a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
     při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
    b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro
    soutěže Východočeské oblasti v OB.

6. Internet:
    Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
    (http://www.vco-ob.cz)
    Na této stránce jsou umístěny výsledky Východočeského Poháru.


II. Ustanovení jednotlivých závodů:

8. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů
Pokyny,
Popisy

Datum:        Sobota 09.09. 2000
Tech. provedení:   OK99 Hradec Králové (PHK)
Přihlášky:      do 30.08. 2000 na adresu: Ing.Pavel Běhoun, Milady Horákové 420,
                       500 06, Hradec Králové
           nebo e-mail: behoun#cmzrb.cz
Shomaždiště:     Hradec Králové - Biřička
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod., cca 1 km
Mapa:         Biřička, 1:15000, E = 5 m, r. 2000
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Kadeřávek
           hlavní rozhodčí: Pavel Háp
           stavba tratí:  M. Gebas, L. Rybářová, T. Novotný
Poznámka:       9. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů
Pokyny,
Popisy

Datum:        Sobota 23.09. 2000
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Česká Třebová (CET)
Přihlášky:      do 13.09. 2000 na adresu: Jan Rybička, Rybník 171,
                        560 02 Česká Třebová
Shromaždiště:     Přívrat - Presy
!! Obec Přívrat bude pro autobusy neprůjezdná - vinobraní
Příjezd volte od obce Řetová nebo Dlouhá Třebová !!
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod., cca 1 km
Mapa:               , 1:15000, stav léto 2000
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Bohuslav Pilgr
           hlavní rozhodčí: Jan Rybička
           stavba tratí:  Luděk Pilgr
Poznámka:       bude vybíráno parkovné10. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů
Pokyny,
Popisy

Datum:        Čtvrtek 28.09. 2000
Tech. provedení:   Sokol Žamberk + Sokol Kunvald (ZAM + KUN)
Přihlášky:      do 20.09. 2000 na adresu: Roman Rusz, Kunvald č.p. 220,
                        561 81
           nebo e-mail: rusz#zamberk.alberon.cz
Shromaždiště:     obec Studené u Nekoře (příjezd ze silnice č.11 od Šedivce
           na Jablonné n. Orlicí)
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Studenné, 1:15000, E = 5 m, stav jaro 2000
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Václav Tobiška
           hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec
           stavba tratí:  Daniel Bříza
Poznámka:       bude vybíráno parkovné11. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů
Pokyny,
Popisy

Datum:        Sobota 07.10. 2000
Tech. provedení:   SK LOB Nová Paka (NPA)
Přihlášky:      do 27.09. 2000 na adresu: Jaroslav Kalibán, Školní 290,
                        512 33 Nová Paka
Shromaždiště:     Nová Paka - sportovní stadion
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Zlámaniny, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2000
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jaroslav Kalibán
           hlavní rozhodčí: Jan Prášil
           stavba tratí:  Jiří Novák
Poznámka:       12. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů
Pokyny,
Popisy

Datum:        Sobota 14.10. 2000
Tech. provedení:   TJ Jiskra Hořice (HOR)
Přihlášky:      do 04.10. 2000 na adresu: Jindřich Arnold, Štorchova 1706,
                        508 01 Hořice
           nebo e-mail: jindra.hc#iol.cz
Shromaždiště:     Ostroměř (bude upřesněno)
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:               , 1:15000, stav 2000
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Jindřich Arnold
           hlavní rozhodčí: Radek Vávra
           stavba tratí:  Martin Vávra
Poznámka:       13. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů
Pokyny,
Popisy

Datum:        Sobota 21.10. 2000
Tech. provedení:   OK Jilemnice (JIL)
Přihlášky:      do 11.10. 2000 na adresu: Miroslava Kynčlová, J. Weise 1202,
                        514 01, Jilemnice, tel.: 0432/543059
           nebo e-mail: okjil#atlas.cz -
           doručeno - přihlašku považujte za přijatou pouze pokud obdržíte
           potvrzení (Reply)
Shromaždiště:     Horní Branná - zámek
Katagorie:      dle Společného rozpisu Vč oblasti + T4
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Javorek 2000, 1:15000, E = 5 m, stav červen 2000, formát B4 (325x240 mm)
Dodatečné přihlášky: ano, za dvojnásobný vklad (T4 bez zvýšení startovného)
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Junek ml.
           hlavní rozhodčí: Zdeněk Zlesák
           stavba tratí:  David Aleš
Informace:      http://www.geocities.com/okjil/ - stranka OK Jilemnice
           http://mujweb.cz/www/pignews - Čuníkovy noviny - internetový o-magazín
Poznámka:14. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů
Pokyny,
Popisy

Datum:        Sobota 04.11. 2000
Tech. provedení:   TJ Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky:      do 24.10. 2000 na adresu: Petr Klimpl, Palackého 2547,
                        530 02 Pardubice, tel. 040/6510154
           nebo e-mail: petr.klimpl#worldonline.cz
Shromaždiště:     Rabštejnská Lhota - obecní úřad, do 9:00 hod.
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Kočičí hrádek, 1:15000, E = 5 m, stav 1999
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Hass
           hlavní rozhodčí: Petr Klimpl
           stavba tratí:  Adam Zitka, Jaroslav Matyk, Zbyněk Šterba
Poznámka:       Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2000 Lubomír Macháček