Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S p o l e č n ý   r o z p i s
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu pro rok 2000 - jaro


I. Společná ustanovení:

1. Kategorie:     H-10N, H-10C        D-10N, D-10C
           H-12C, H-12D        D-12C, D-12D
           H-14C, H-14D        D-14C, D-14D
           H-16C            D-16C
           H-18C            D-18C
           H21A, H21C, H21D      D21C,  D21D
           H35-C, H35-D        D35-C, D35-D
           H45-C, H45-D        D45-C
           H55-C            D50-C
           H60-C
  Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D si provedou trenéři sami.2. Přihlášky: Písemné přihlášky závodníků musí být doručeny před uzávěrkou
    uvedenou v rozpise. U přihlášek, prokazatelně podaných jako listovní zásilka
    poště tři pracovní dny před uzávěrkou, se předpokládá, že byly doručeny včas.
    Při nedodržení termínu má pořadatel právo považovat přihlášku jako dodatečnou.
    Přihláška musí obsahovat: název oddílu, dopravní prostředek, adresu pro
    korespondenci, jméno vedoucího odpovědného za chování závodníků, výpočet
    vkladu, způsob platby.
    O každém závodníku musí být uvedeny tyto údaje:
     kategorie, jméno a příjmení, registrační číslo ČSOB, kód SI, licence.

  kód SI: kód čipu (SPORTidentu) je tvořen 6 znaky v této struktuře
      (T=písmeno, X=číslice): TXXXXX

      T (typ čipu): R - čip registrovaný na přihlášeného závodníka v centrální registraci
             K - čip zapůjčený klubem nebo někde jinde
             P - požaduji pronájem čipu od pořadatele
      XXXXX    : pětimístné číslo čipu

3. Vklady: Žactvo 15,-Kč, ostatní 25,-Kč - pro registrované závodníky ČSOB.
    Vklady musí být zaplaceny způsobem uvedeným v rozpise pro jednotlivá kola,
    dle požadavku pořádajícího oddílu
    a) při prezentaci
    b) složenkou - kterou předá pořadatel příslušného závodu v dostatečném předstihu.
           ! ! ! ! Závodníci bez uvedeného registračního čísla
               budou považovány za nečleny ČSOB.
               Neplatí pro kategorie H,D -10N, H,D -10C

4. Dodatečné přihlášky: Možné podle rozpisu konkrétního závodu:
    a) pro členy ČSOB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze dvojnásobný vklad,
     při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
    b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu pro
    soutěže Východočeské oblasti v OB.II. Ustanovení jednotlivých závodů:

1. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 25.03. 2000
Tech. provedení:   TJ Slávia Hradec Králové (SHK)
Přihlášky:      do 15.03. 2000 na adresu: Jan Netuka, Kladská 249,
                       500 03, HradeĐec Králové
           nebo e-mail: madlova#dpmhk.cz
Shomaždiště:     Běleč n. Orlicí - Tábor J.A.Komenského
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Bělečský mlýn, 1:15000, E = 5 m, dotisk březen 2000
Dodatečné přihlášky: 
Funkcionáři:     ředitel závodu: Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: Jan Netuka
           stavba tratí:  David Hepner, Miroslav Máslo
Poznámka:       2. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 01.04. 2000
Tech. provedení:   Oddíl OB Polart Vamberk (VAM)
Přihlášky:      do 22.03. 2000 na adresu: Yveta Veverková, Struha 459,
                        517 54 Vamberk
Shromaždiště:     Vamberk - fotbal. stadion (bude značeno z náměstí)
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.(cca 100 m)
Mapa:         Na Vyhlídce 1:10000, Vamberk 1:7500
Dodatečné přihlášky: 
Funkcionáři:     ředitel závodu: 
           hlavní rozhodčí: 
           stavba tratí:  
Poznámka:       bude vybíráno parkovné3. kolo soutěží:


Délky tratí a sledy kontrol
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 08.04. 2000
Tech. provedení:   SOOB Spartak Rychnov n. Kněžnou (SRK)
Přihlášky:      do 29.03. 2000 na adresu: Tomáš Vítek, Palackého 1354,
                        516 01 Rychnov n. Kněžnou
Shromaždiště:     Slatina
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod. (cca 1000 m)
Mapa:         Andulka, 1:15000
Dodatečné přihlášky: ano
Funkcionáři:     ředitel závodu: Rudolf Štěpánek
           hlavní rozhodčí: Karel Seidl
           stavba tratí:  Libor Filip, Petr Vítek
Poznámka:       4. kolo soutěží:


Délky tratí a sledy kontrol
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 15.04. 2000
Tech. provedení:   Sportovní klub Studenec, oddíl OB (STH)
Přihlášky:      do 05.04. 2000 na adresu: Milada Junková, Rovnáčov 41,
                        512 33 Studenec, tel.: 0432/596 432
           nebo e-mail: junek#seznam.cz
Shromaždiště:     Studenec u Horek, část Rovnáčov
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Pension Trautenberk, 1:10000, E = 5 m, stav 1998
Dodatečné přihlášky: ano
Funkcionáři:     ředitel závodu: Petr Junek
           hlavní rozhodčí: Zlesák Zdeněk
           stavba tratí:  Martin Junek, Michal Erlebach
Poznámka:       5. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 29.05. 2000
Tech. provedení:   SK OB Kostelec nad Orlicí (KOS)
Přihlášky:      do 19.04. 2000 na adresu: Miroslava Sahulová, Havlíčkova 548,
                        517 41 Kostelec nad Orlicí
Shromaždiště:     Kostelec nad Orlicí - Penzion Sklenářka
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Sklenářka, 1:15000, stav jaro 1999
Dodatečné přihlášky: ano
Funkcionáři:     ředitel závodu: Alena Dohnalová
           hlavní rozhodčí: Bohuslav Jindra
           stavba tratí:  Josef Doležal
Poznámka:       bude vybíráno parkovné6. kolo soutěží:


Startovní listina: dle oddílů

Datum:        Sobota 13.05. 2000
Tech. provedení:   Sportcentrum ARIS Jičín (SJC)
Přihlášky:      do 03.05. 2000 na adresu: Ladislav Hrubý, Nad cihelnou 862,
                        506 01, Jičín
Shromaždiště:     PETKOVY - 10km na jihozápad od Sobotky
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         
Dodatečné přihlášky: ano
Funkcionáři:     ředitel závodu: 
           hlavní rozhodčí: 
           stavba tratí:  
Poznámka:       7. kolo soutěží:


Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 27.05. 2000
Tech. provedení:   TJ Start Náchod (SNA)
Přihlášky:      do 17.05. 2000 na adresu: Oldřich Maršík, Hronova 1561,
                        547 01 Náchod
Shromaždiště:     Libňatov
Způsob placení:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Barchoviny, 1:10000
Dodatečné přihlášky: ano
Funkcionáři:     ředitel závodu: Pavel Kalibán
           hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
           stavba tratí:  Pavel Slavík
Poznámka:       Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati :


Seznam postupujících
Startovní listina: dle kategorií, dle oddílů

Datum:        Sobota 24.06. 2000
Tech.provedení:    TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Startují:       viz. Soutěžní řád VČ oblasti odstavec 2.
Přihlášky:      veteraniáda - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 10. vklad 25,-Kč.
           do 14.06.2000 na adresu: Jan Netuka, Kladská 249,
                        500 03, Hradec Králové
           nebo e-mail: madlova#dpmhk.cz
Shromaždiště:     Nové Kocbeře
Způsob placeni:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod.
Mapa:         Kocbeře (1999), Ferdinandov (2000), 1:15000, E = 5m
Dodatečné přihlášky: 
Funkcionáři:     ředitel závodu : Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: Jan Netuka
           stavba tratí:  Petr a Iva Mádlovi
Pořadatel má právo vyúčtovat dodatečně vklad za přihlášené závodníky, treří neodstartují
v mistrovství jednotlivců
Doprava:       autobusy hrazené VČ. obůlastí OB

           1. PHK + VHK        5. DOB + SNA + LTU + HOS
           2. SJC + HOR        6. CET + CHC + ALB + TYN
           3. LPU + PPU + DPU     7. KUN + VAM + SRK + KOS
           4. JIL + VRL + NPA


Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet :


Datum:        Neděle 25.06 2000
Tech.provedení:    TJ Slavia Hradec Králové (SHK)
Startují:       oblastní mistrovství  - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 4.
           veteraniáda      - viz. SŘ VČ oblasti odstavec 11.
           vklad za jednu štafetu 75,-Kč
Přihlášky:      do 14.06.2000 na adresu: Jan Netuka, Kladská 249,
                        500 03, Hradec Králové
           nebo e-mail: madlova#dpmhk.cz
Shromaždiště:     Obec Divec, 5 km severovýchodně od HK
           směr: HK, Slatina, Divec, Librantice
Způsob placeni:    při prezentaci
Start:        000=9.30 hod. - první úseky
Mapa:
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:     ředitel závodu : Karel Toužil
           hlavní rozhodčí: Petr Mádle
           stavba tratí:  Jan Netuka
Doprava:       autobusy hrazené VČ. obůlastí OB

           1. PHK + VHK        5. DOB + SNA + LTU + HOS
           2. SJC + HOR        6. CET + CHC + ALB + TYN
           3. LPU + PPU + DPU     7. KUN + VAM + SRK + KOS
           4. JIL + VRL + NPA

Připomínky a tipy posílejte na lubomir.machacek#centrum.cz
(c) 2000 Lubomír Macháček