15.02.2000

SportIdent - informace k zavedení systému ve VČ oblasti v roce 2000

SportIdent je elektronický systém k označování průchodu kontrolou se záznamem mezičasu.

výhody

- pro závodníka - rychlost ražení (0,3 sec.) a spolehlivost
        - minimalizuje se počet diskvalifikací (není špatného ražení)
        - rozbor postupů na základě mezičasů v porovnání i se soupeři
        - minimální rozměr čipu
        - neomezená životnost čipu (téměř nezničitelný)
        - nemusí se balit s průkazkou
        - má kontrolu že narazil (kontrola blikne, pípne), v případě, že by kontrola
         nezareagovala je možné klasicky kleštěmi orazit do mapy
        - v případě dalšího vývoje výrobce zaručuje kompatibilitu
- pro pořadatele- ušetří na materiálu a manipulací s ním (průkazky,samolepky)
        - ušetří na počtu pořadatelů při závodě - není třeba kontroly průkazů
                             - minimalizuje se počet pořadatelů v cíli
                             - zmenší se počet pořadatelů na startu
        - při stavbě tratí lépe muže využít prostor například i křížením tratí a přitom má
         kontrolu že závodník nepodvádí
- pro trenéry  - mohou se svěřenci na základě mezičasů udělat kvalitní rozbor výkonu v závodě

nevýhody

- pro závodníka - musí investovat do nákupu čipu
        - musí si zapamatovat případně někde poznamenat startovní čas, případně číslo
                  – nutná startovka pro oddíl
        - možná ztráta čipu - způsob upevnění na prstu je spolehlivý
                  - neoprávněné použití čipu (nález nebo ukradení) bude blokováno
                   předpokládanou evidencí ztracených čipů a občasnou kontrolou
                   přihlášených čipů na závodech
- pro pořadatele- velké riziko možnosti ukradení drahých kontrol
        - náklady na pronájem systému SI
        - nutná výpočetní technika (na závody VČ poháru se předpokládá potřeba 2 ks počítačů
         spojených do sítě a kvůli rychlosti tisku laserová tiskárna) a pro její provoz nutný
         zdroj elektrického proudu

Finanční krytí zavedení systému SI

- čip si pořídí každý závodník vlastní za cenu 600Kč - předběžně objednáno 930 čipů
- půjčování čipu na závodě              - předběžně si čip bude půjčovat 76 závodníků
- SJC zajistí 74 kontrol, dalších 6 jednotek pro potřebu cíle a startu, 2ks snímacích jednotek a
 zajistí údržbu
- SJC zajistí software - na ovládání SI a programování kontrol - je příslušenství zdarma ke stažení
                                 na www.sportident.de
            - na zpracování výsledků a závodu - jaký se použije se v současné době
             intenzivně řeší.
             Definitivní rozhodnutí o používaném software padne do 25.02.2000

Pronájem pro závody soutěží VČ oblasti

- čip na jeden závod   40Kč hradí závodník
                v Česku je stanovena max. cena za jeden den 40Kč,
                v zahraničí se pohybují ceny za jeden den 50 – 70Kč
- kontroly       1500Kč tyto náklady a další spojené s použitím systému SportIdent pokrýt
                zvýšením startovného které je výborem VČ oblasti na rok 2000
                navrženo ve výši žactvo 15Kč a ostatní 25Kč

Pojišťovací fond  při oblastním svazu

Fond pro případ ztráty kontroly - jeden kus asi 3330Kč
- část by platil pořadatel ztráta 1ks kontroly 1000
                2        1300
                3        1500
                4        1700
                5        1900
                6        2100
                7        2300
                8        2500 maximální částka placená pořadatelem
- zbývající část by platil pojišťovací fond
Naplňování pojišťovacího fondu - z odvodu ze závodů
                - z pronájmu půjčovaných čipů nakoupených z množstevní slevy

Časový harmonogram zavedení systému SI

 - do 15.2.2000 závazná objednávka čipů od oddílů
 - do 15.2.2000 zaslání přihlášky na seminář operátorů, který se bude konat v sobotu 11.2.2000
  na bradech (uvést jména s kontaktním telefonem, e-mailem).
 - platba - na základě objednávky budou zaslány dvě faktury
             a) faktura záloha 50 % - splatnost do 21.02.2000
             b) faktura doplatek  - splatnost v termínu dodání
       platbu poukázat bankovním převodem na účet SPORTCENTRUM Jičín u KB Jičín
             číslo účtu: 11434 – 541 / 100
             variabilní symbol: 99 + čtyřmístné číslo oddílu dle svazového adresáře
       platbu možno složit na uvedený účet i hotově pokladní složenkou ve všech pobočkách KB
       nezapomeňte rovněž uvést variabilní symbol
 - po obdržení závazné objednávky zašlu oddílům čísla přidělených čipů aby je mohli uvést do
  přihlášky k centrální registraci pro rok 2000 (předpokládám, že mi výrobce sdělí čísla čipů
  ještě před dodávkou)
 - do 10.03.2000 dodávka systému SI od výrobce
 - v sobotu 11.03.2000 seminář obsluhy pro systém sportident na Bradech
 - distribuce čipů - na semináři 11.3.2000 na Bradech
          - při závodě na dlouhé trati 18.3.2000 (OK99 Hradec Králové)
          - zbývající menší část před závodem 25.3.2000 od 7:30 do 8:30
 - na prvním závodě 25.3.2000 SHK - seznámení závodníků se systémem SI
                  - zkušební razící kolečko 
                  - výsledky zajistí na prvním závodě SJC
 - dále trvalé používání na všech závodech soutěží VČ oblasti 
 - systém SI bude použit na 5dnů Jičín 2000, dále se proslýchá, že použije SI Botas cup, Saxbo,
  MČR krátká trať + družstva, Kozel cup USK Praha, Turnov, závody soutěží Ještědské oblasti,
  možná se najdou i další.

Přihlášky

v přihlášce se mimo stávajících údajů bude uvádět pětimístné číslo čipu, před číslem se uvede
zkratka o jaký čip jde
    R - čip registrovaný na přihlášeného závodníka v centrální registraci
    K - čip zapůjčený klubem nebo někde jinde
    P - požaduji pronájem čipu od pořadatele
pro usnadnění práce pořadatelů zaregistrujte co nejvíce přidělených osobních čipů na danou sezónu
v centrální registraci, využijte i dobrovolné bezplatné registrace desítek !!!

Dodatečné přihlášky

Tam se uvede údaj o čipu stejným způsobem a navíc se čip K přinese k prezentaci, aby jeho číslo
mohlo být načteno a nemuselo se zapisovat ručně

Doporučení

- na čipu je z jedné strany uvedeno jeho číslo a na druhou doporučujeme nalepit jmenovku s
 registračním číslem pro případ ztráty a pro přehlednější manipulaci když je více čipů pohromadě
- popisy kontrol a kódy vydávat na závodech stávajícím způsobem a nechat na závodnících jak si je
 pro potřebu sami upraví (igelitový popisovník na ruce …)

Další informace na internetu

na stránce OK Chrastava
na stránce výrobce: www.sportident.de
na stránce SJC (nabídka čipů pro zájemce mimo Vč. oblast)

PŘIPOMÍNKY a jejich řešení z valné hromady

  - LPU - zvednout pronájem čipu od pořadatele na 40 Kč - nájem odsouhlasen na 40Kč
  - LPU, PHK, SJC, VRL - zavést SI pro všechny kategorie - SI odsouhlasen pro všechny kategorie,
              doporučuje se zavedení trati příchozích s papírovou průkazkou bez měření času
  - SHK, LPU - požadavek na SI již na prvním závodě - pokud bude SI dostatečně připraven bude použit
                             již na prvním závodě
  - SHK, LPU - požadavek zvednou počet kontrol na 80 kusů - počet kontrol zvýsen na 74
  - LPU - zajistit možnost pro oddíly, které si sami netroufnou na zajištění provozu SI, aby
       mohl být se systémem SI dodán i člověk, který oddílu se zavedením systému pomůže
       (za paušální cenu 1500Kč) - tato možnost bude zajištěna
  - LPU - zpracovat metodické pokyny pro pořadatele - tento pokyn bude zpracován z přednášek a
                             připomínek ze semináře operátorů SI na Bradech
  - LPU - zpracovat metodické pokyny pro závodníky a oddíly - podstatné pokyky byly dolpněny do výše
                                 uvedeného textu
  - PHK - dotaz na možnost pozdějšího individuáního dokoupení čipů pro oddíly nebo jednotlivce
         - předpokládám že menší počet čipů budem mít pro jednotlivé zájemce průběžně k dispozici
          (tuto menší rezervu se budem snažit průběžně doplňovat).

 

Nejasnosti zodpoví  :    Ladislav Hrubý	tel. byt 0433/523652 nebo mobil 0603/732010
						e-mail: sjc#objicin.tpc.cz