More from orienteering.

SPORTidentŽ - elektronický razící systém pro orientační běh

 

Co je SPORTident?

SPORTidentŽ je systém vytvořený pro identifikaci průchodu závodníků kontrolními stanovišti při orientačním běhu. Každý závodník nese elektronickou průkazku, která komunikuje s kontrolní jednotkou umístěnou na kontrolním stanovišti. Při procesu ražení se vytvoří datový záznam skládající se z kódu kontroly, startovního čísla závodníka a času, kdy závodník razil. Datový záznam je uložen jak v závodníkově průkazce tak v kontrolní jednotce.

Co je hlavní cíl projektu SPORTident ?

SPORTident může pomoci učinit orientační běh více zajímavý a vzrušující. Jeden ze čtyř specielních cílů je podporovat práci s dětmi a mládeží v orientačním běhu. Právě pro ně byl tento snadný a jasný mechanismus ražení vyvinut.

Obsáhlá podpora zákazníků, systém ze spolehlivých komponent a použití moderní technologie jsou stavební kameny naší firmy a filosofie našich produktů. Použití energeticky nenáročných technik, udržovaní kompatibility v produktové řadě a vysoká úrověň znovupoužití komponent pro veškerý další vývoj podporuje naši filosofii odpovědnosti k životnímu prostředí.

Ačkoli SPORTident je speciálně vyvinut pro použití v orientačním běhu může být také aplikován v jiných sportech kde je důležitá identifikace a měření časů.

Jak mohu mít prospěch z použití systému SPORTident?

Dostupnost mezičasů pro všechny závodníky je první hlavní výhodou. Kontrola kódů z kontrolních stanovišť je prováděna automaticky bez potřeby manuální práce. Software obsahuje kontrolu průchodu kontrolních stanovišť ve správném pořadí. Rychlý výsledkový list s mezičasy je dostupný pro každého závodníka ihned jakmile projde cílovou čarou.

Chci použít SPORTident. Co musím udělat?

  1. Jsem závodník
  2. Chci organizovat trénink v mém klubu; chci trénovat děti
  3. Hodlám organizovat závody
  4. Jsem softwarový programátor pro orientační běh

 

Jsem závodník

Jako závodník potřebujete průkazku SPORTident. Průkazka je vyrobena jako malá tyčinka, která se upevňuje na prst. Hlavní rysy naší průkazky jsou popsány v přehledu produktů (pouze anglicky).

Použití průkazky je velmi snadné. Ražení trvá asi 0.3 sekundy.Po ukončení procesu ražení kontrolní signál (pípnutí a červené světlo) signalizují, že průkazka může být vyjmuta z kontrolní jednotky. Hlavní kroky pro použití průkazky při orientačním závodu jsou:

Samozřejmě máme také nějaké speciální tipy jak razit s průkazkou SPORTident.

 

Chci organizovat trénink v mém klubu, chci trénovat děti

V této situaci jste často sám a máte mnoho práce. Doporučujeme použít SPORTident training set (tréninkovou sadu). Všechny komponenty jsou kompletně nachystány a připraveny k použití. Jednoduše zapnete jednotky pomocí magnetu.

Po zapnutí stanice budou pracovat 6 hodin počínaje časem ”00:00”. Mohou být vypnuty i dříve použitím speciální ”vypínací tyčinky”. Pro typický trénink potřebujete následující konfiguraci:

Všechny jednotky používají BSF3-2T jako hardwarovou základnu. V případě potřeby výměny baterie je toto signalizováno napěťovým monitorem s červenou diodou. Také mohou být použity BSF 3-2T jednotky se standardním softwarem. Tisková jednotka s tiskárnou přímo spočítá a vytiskne obsah průkazky. Na výsledkovém listě jsou vypsány časy ražení, mezičasy, celkový čas běhu a samozřejmě kódy kontrol. Vybavení je kompletně napájeno z baterie.

 

Hodlám pořádat závody

Jednotky kontrol SPORTident musí být připraveny před závodem. Hlavní rozdíl oproti tréninkovému módu je měřící systém. Na řádném závodě SPORTident pracuje na základě reálného času. Sled všech nutných kroků i několik tipů jsou popsány v našem manuálu pro organizátory, který si můžete stáhnout z naší webovské stránky. Na této stránce najdete také náš ”SIMAN” software. Jedná se o program pro PC, který obstarává obsluhu jednotek kontrol. SIMAN je také schopen zabezpečit práci s SPORTident průkazkami. Upozorňujeme, že software pro zpracování závodů není součástí jádra SPORTident systému.

Abychom lépe uspokojili vaše požadavky nabízíme sadu přídavných jednotek kontrol s různými charakteristikami. Prosím podívejte se na naši nabídku. Součástí nabídky jsou také jednotky kontrol spojené do sítě i čtecí jednotky průkazek s pamětí pro účel zálohy.

 

Jsem softwarový programátor pro orientační běh

Podporujeme napojení vašich softwarových modulů se SPORTident vybavením. Jeho součástí je jednotný popis datového interface včetně datové struktury průkazky, instrukce pro přístup k datům i parametry pro přenos dat. Poté co dokončíte vaši práci bychom rádi od vás o ní také slyšeli. Pokud by jste se chtěli podělit o váš program s ostatními uživateli, nabízíme prostor na naší webovské stránce. Samozřejmě můžeme také přidat odkaz na vaši stránku.

 (c) by AES GmbH 1999
AES Angewandte Elektroniksysteme GmbH, Markt 14, D-99310 Arnstadt,
phone +49 3628 78300, fax +49 3628 78303, e-mail:
ibri_aes#t-online.de, http://www.sportident.de