Pokyny pro soutěžní registrace OB 2001:

Zpracoval a bližší informace podá předseda komise evidence ČSOB Milan Borovička

 1. Oddíl do 28.2. pošle seznam všech svých závodníků žádajících o registraci a licenci na níže uvedenou adresu ve své oblasti. Registrační formulář bude obsahovat registrační číslo, jméno a příjmení, rodné číslo, číslo SI a požadovanou licenci (i kde byla v minulém roce získána - používat zkratky E, A, R, Bm, Bč, Bo nebo uvést závod). Dále pošle oddíl kopii formuláře (s dokladem o zaplacení) a příslušný vklad 20 Kč za každého registrovaného člena (mimo kategorie HD10 a HD10L) na sekretariát ČSOB. Po dohodě v oblasti může oblast poslat kopie s doklady o zaplacení za oblast najednou.
 2. Oblasti zapíšou závodníky do databáze a zkontrolují licence (mimo E, A a R). Zpracované databáze pošlou do centrální databáze (registru) do 15.3. .
 3. Databáze se spojí a zkontrolují s databází licencí E, A a R. Licence potvrzuje Milan Borovička.
 4. Data se porovnají s vklady a oddíly dostanou zpětně oddílové registrační listy k 31.3. . Kopii těchto listů je vhodné nosit na závody a použít při nejasnostech. Celý centrální registr bez rodných čísel bude zveřejněn na internetu nebo si ho pořadatelé závodu mohou vyžádat na disketě u pověřených osob v oblastech.
 5. Změny během roku (mimořádné licence)
  1. zisk licence B, A a E, žádný poplatek, pošle se žádost oblastní komisi evidence (KE), oblast nahlásí do centrálního registru (licence E a A platí až po zapsání do centrálního registru, licence B po zapsání do registru oblasti). Dodatečný registrační průkaz se nevystavuje.
  2. dodatečná (nová) licence C - oddíl přidělí nové registrační číslo a vystaví dočasný registrační průkaz, jeden díl průkazu pošle pověřené osobě oblasti (oblastní komise evidence - KE), normální poplatek 20 Kč - je v ceně průkazky. Oblast nahlásí registraci do centrálního registru. Závodník bude zapsán při nejbližší aktualizaci.
  3. dodatečná licence E nebo A - oddíl vystaví dočasný registrační list, poplatek 20 Kč - je v ceně průkazky + zvýšený poplatek 50 Kč pošle na účet ČSOB. Dále pošle jeden díl průkazu spolu s dokladem o zaplacení oblastní KE. Oblast pošle registraci do centrálního registru, kde bude potvrzena. Závodník bude zapsán při nejbližší aktualizací.
  4. dodatečná licence B - oblast vystaví dočasný registrační průkaz, poplatek 20 Kč - je v ceně průkazky + zvýšený poplatek 40 Kč pošle na účet ČSOB. Dále pošle jeden díl průkazu spolu s dokladem o zaplacení oblastní KE. Oblast pošle registraci do centrálního registru, kde bude potvrzena. Závodník bude zapsán při nejbližší aktualizaci.

  Pro dodatečnou registraci licence použijí oddíly dodatečný registrační průkaz pro OB, který je k dispozici na sekretariátě ČSOB za 20,- Kč/ks (který je současně považován za úhradu poplatku 20 Kč).

 6. Pro rok 2001 se mohou (nepovinné) registrovat i závodníci kategorií HD10 a HD10L (aniž by se za ně hradil vklad 20 Kč).
 7. Dále je možné (rovněž nepovinné) uvést číslo karty SPORTident, pokud ji závodník vlastní a hodlá ji během závodní sezóny používat na závodech se SPORTidentem.

Pověřené osoby na oblastech:

Oblast   jméno, adresa
pražská   Milan Borovička
U rajské zahrady 1a
130 00 Praha 3
tel.z. (02)2446 2854
tel.d. (02)2446 2853, (02)2446 2854
e-mail Borovicka.Milan#cmkos.cz
středočeská   Milan Borovička dtto
západočeská   Petr Jiroušek
Ke sv. Jiří 32
312 18 Plzeň
tel. z. (019) 7222424/272
tel. d. (019) 62539
e-mail petr#civ.zcu.cz
jihočeská   Josef Rychtecký
Vodňanská 5
37011 České Budějovice
tel.z. (038) 7704415, FAX (038) 7704235
tel.d. (038) 5522642
e-mail josef.rychtecky#pcm.bosch.de
ještědská   Libor Bednařík
Aloisina výšina 632/108
46015 Liberec 15
e-mail bednarik#tarmac.cz
východočeská   Lubomír Macháček
Jiráskova 1016
565 01 Choceň
tel.z. (02) 67 287 767
tel.d. (0468) 572 158, (0603) 308 894
e-mail lubomir.machacek#centrum.cz
Vysočina   Aleš Král
V Drážkách 985
583 01 Chotěboř
tel.(0453) 623255
e-mail akra6299#menza.mff.cuni.cz
slezská   Jiří Sýkora
Tolstého 16
746 01 Opava
tel. (0653) 213125
e-mail sykora.maps#iol.cz
hanácká   Miroslav Chmelař
Na vyhlídce 7
796 04 Prostějov
tel.z. (068) 5518237, FAX (068) 5518239
tel.d. (0508) 362237
e-mail mchmelar#swpro.cz
valašská   Vladimír Lučan
Slunečná 502
763 15 Slušovice
FAX(067)7981909
tel.d. (067)7981910
e-mail aris_zl#mbox.mrp.cz
brněnská   Petr Přikryl
Purkyňova 116
612 00 Brno
tel. z. (05) 45227268
tel. d. (05) 41216082