Testování talentovaného žactva Východočeské oblasti, Hradec Králové 27. – 28. 3. 2004

Jméno

 

Oddíl

Leh-sed

Přeskoky lavičky

H: shyby

D: výdrž ve shybu

Skok daleký z místa

Hloubka předklonu v cm

Kros

Rok narození

 

 

1 min.

1 min.

Počet/sec.

cm

+ nad

- pod

Min.

3 km

 

D 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Novotná Tereza

PHK

42

64

48

175

- 14

13,38

92

Procházková Klára

LPU

51

56

59

197

- 14

14,19

94

Havlíčková Nikola

JIL

36

64

58

178

- 14

15,05

93

Teplá Karolína

SHK

50

47

35

198

- 14

15,27

92

Novotná Markéta

PHK

42

42

45

136

- 16

15,36

94

Novotná Pavla

PHK

46

56

65

190

- 27

17,51

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Mullerová Věra

VAM

52

76

62

205

- 18

13,00

90

Polzerová Lenka

LTU

44

57

59

191

- 15

13,04

90

Kosová Denisa

SRK

44

69

55

198

- 14

13,42

91

Kubátová Zuzana

VRL

41

81

62

175

- 15

13,51

91

Šmidrkalová Moni

NPA

47

73

71

199

- 22

14,05

90

Knapová Jana

LPU

39

58

53

177

- 10

14,10

90

Chmelařová Míša

SHK

43

65

27

201

- 12

14,16

91

Linderová Eliška

PHK

40

39

43

163

-  2

14,25

90

Bolechová Anežka

LPU

47

63

58

185

- 11

15,05

90

Říčařová Žaneta

SRK

45

57

35

172

-  9

15,25

91

Lamichová Martina

PHK

41

42

32

175

-  8

15,45

91

Bártová Jana

PHK

43

53

35

167

- 10

17,33

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Petržela Jan

LTU

39

46

1

193

-  8

12,35

92

Handl Jindřich

SRK

40

56

3

167

- 13

14,09

92

Mikulecký Jan

PHK

39

48

0

168

-  5

14,17

92

Čermák Jan

LPU

39

38

2

171

- 14

15,27

93

Janata Jakub

JIL

42

40

0

190

+ 4

15,42

92

Břeský Šimon

JIL

35

38

1

161

- 13

16,11

93

Jakeš Vojta

TYN

40

29

3

150

- 15

16,27

93

Smutný Šimon

VAM

35

63

10

163

- 5

   -

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testování talentovaného žactva Východočeské oblasti, Hradec Králové 27. – 28. 3. 2004

Jméno

 

 

Oddíl

Leh-sed

Přeskoky lavičky

H: shyby

D: výdrž ve shybu

Skok daleký z místa

Hloubka předklonu v cm

Kros

Rok narození

 

 

1 min.

1 min.

Počet/sec.

Cm

+ nad

- pod

Min.

5 km

 

D 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Procházková Míša

LPU

45

50

42

171

-  3

22,31

89

Hendrychová Zuzk

PHK

-

-

-

-

-

    -

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenka Tomáš

PHK

49

82

4

207

+  9

20,36

90

Procházka David

LPU

42

70

3

201

-  6

21,42

91

Klapal Jan

VAM

41

53

3

171

-  2

22,05

90

Krajíček Václav

VRL

36

64

4

165

- 5

22,15

91

Jakeš Ondřej

TYN

50

53

9

182

-  4

22,53

91

Kamenický Jakub

PHK

44

51

3

184

-  9

23,02

91

Baudyš Libor

SRK

42

54

3

173

- 10

23,27

91

Středa Lukáš

PHK

41

51

0

178

0

23,49

91

Vychodil Adam

SHK

45

49

6

197

---

23,57

91

Hovorka Lukáš

LPU

29

48

0

168

-  6

24,05

90

Zemaník Jan

TYN

38

46

0

186

- 12

24,48

91

Stulík Matěj

SHK

46

55

1

195

-  6

24,49

91

Chmelař Lukáš

SHK

39

53

2

176

-  8

25,51

91

Exner Jan

STH

38

41

0

180

---

27,39

90

Funda Jan

SHK

42

53

8

209

- 11

27,53

91

Kubát Pavel

PHK

43

80

5

195

---

    -

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Muller Martin

PHK

43

64

5

219

- 22

20,07

89

Pátek Lukáš

SRK

48

60

3

172

- 10

21,02

89

Kycl Josef

PHK

-

-

-

-

-

21,32

88

Kubát Jan

PHK

50

67

1

191

0

22,48

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testování talentovaného žactva Východočeské oblasti, Hradec Králové 27. – 28. 3. 2004

jméno

oddíl

1. kolo

2.kolo

3.kolo

4.kolo

5.kolo

Celkem

D 16

 

 

 

 

 

 

 

1. Procházková Míša

LPU

4,24

4,34

4,32

4,33

4,28

22,31

2. Hendrychová Zuzka

PHK

4,36

5,11

5,37

5,25

5,09

25,58

 

 

 

 

 

 

 

 

H 14

 

 

 

 

 

 

 

1. Zelenka Tomáš

PHK

3,49

4,13

4,09

4,10

4,15

20,36

2. Procházka David

LPU

4,21

4,29

4,22

4,22

4,08

21,42

3. Klapal Jan

VAM

4,13

4,26

4,31

4,40

4,15

22,05

4. Krajíček Václav

VRL

4,23

4,35

4,32

4,28

4,17

22,15

5. Jakeš Ondřej

TYN

4,29

4,32

4,38

4,39

4,35

22,53

6. Kamenický Jakub

PHK

4,25

4,40

4,38

4,42

4,37

23,02

7. Baudyš Libor

SRK

4,28

4,51

4,57

4,37

4,34

23,27

8. Středa Lukáš

PHK

4,22

4,43

4,53

4,53

4,58

23,49

9. Vychodil Adam

SHK

4,39

4,42

4,54

5,06

4,36

23,57

10. Hovorka Lukáš

LPU

4,45

4,57

4,48

4,54

4,41

24,05

11. Zemaník Jan

TYN

4.35

4,55

4,57

5,12

5,09

24,48

12. Stulík Matěj

SHK

4,46

4,54

5,06

4,59

5,04

24,49

13. Chmelař Lukáš

SHK

5,02

4,58

5,07

5,23

5,21

25,51

14. Exner Jan

STH

5,08

5,13

5,42

5,50

5,46

27,39

15. Funda Jan

SHK

5,02

4,59

5,20

5,37

5,55

27,53

 

 

 

 

 

 

 

 

H 16

 

 

 

 

 

 

 

1. Muller Martin

PHK

4,01

4,02

4,01

4,03

4,00

20,07

2. Pátek Lukáš

SRK

4,05

4,13

4,19

4,12

4,13

21,02

3. Kycl Josef

PHK

4,14

4,26

4,16

4,19

4,17

21,32

4. Kubát Jan

PHK

4,26

4,35

4,45

4,32

4,30

22,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testování talentovaného žactva Východočeské oblasti, Hradec Králové 27. – 28. 3. 2004

jméno

oddíl

1.kolo

2.kolo

3.kolo

Celkem

D 12

 

 

 

 

 

1. Novotná Tereza

PHK

4,33

4,33

4,32

13,38

2. Procházková Klára

LPU

4,35

4,56

5,48

14,19

3. Havlíčková Nikola

JIL

4,50

5,16

4,59

15,05

4. Teplá Karolína

SHK

4,48

5,18

5,21

15,27

5. Novotná Markéta

PHK

4,58

5,14

5,24

15,36

6. Novotná Pavla

PHK

5,24

6,08

6,19

17,51

 

 

 

 

 

 

D 14

 

 

 

 

 

1. Mullerová Věra

VAM

4,16

4,23

4,21

13,00

2. Polzerová Lenka

LTU

4,18

4,25

4,21

13,04

3. Kosová Denisa

SRK

4,37

4,33

4,32

13,42

4. Kubátová Zuzana

VRL

4,35

4,46

4,30

13,51

5. Šmidrkalová Monik

NPA

4,45

4,43

4,37

14,05

6. Knapová Jana

LPU

4,37

4,51

4,42

14,10

7. Chmelařová Míša

SHK

4,35

4,59

4,42

14,16

8. Linderová Eliška

PHK

4,45

4,57

4,43

14,25

9. Bolechová Anežka

LPU

4,48

5,07

5,10

15,05

10. Říčařová Žaneta

SRK

5,03

5,11

5,11

15,25

11. Lamichová Martina

PHK

5,00

5,14

5,41

15,45

12. Bártová Jana

PHK

5,20

6,10

6,03

17,33

 

 

 

 

 

 

H 12

 

 

 

 

 

1. Petržela Jan

LTU

4,08

4,12

4,15

12,35

2. Handl Jindřich

SRK

4,39

4,54

4,36

14,09

3. Mikulecký Jan

PHK

4,40

4,48

4,49

14,17

4. Čermák Jan

LPU

5,01

5,08

5,18

15,27

5. Janata Jakub

JIL

5,07

5,22

5,13

15,42

6. Břeský Šimon

JIL

5,21

5,31

5,19

16,11

7. Smutný Šimon

VAM

5,27

5,43

-

---