Východočeská oblast orientačního běhu

 

 

 

Zápis z Valné hromady konané dne 4.2.2005 v Hradci Králové

 

 

1.     Rozpočet

Je přílohou zápisu.

 

2.     Příspěvky na mapy

Za rok 2004 se na mapu přispívá těmto oddílům:

LPU       mapa Počáply

SJC        mapa Vojice

SRK       mapa Čihadlo

JIL          mapa Brabenec

SHK       mapa Dubinka

Každý oddíl obdrží příspěvek  3 000,- Kč.

Aktualizuje se mapový archiv – sledujte informace na internetu.

 

Doporučení: při mapování v oblasti ctěme hranice okresu. Jdu-li mapovat do prostoru jiného oddílu, alespoň mu to oznámím.

 

3.     Talentované žactvo

Vedou nadále manželé Kubíčkovi. 4 akce za rok.

 

4.     Společný rozpis

Vydán pro jarní část. Změna formátu přihlášek.

Zvedá se startovné: žactvo 20,- Kč, dorost 30,- Kč, ostatní 40,- Kč.

Prosíme pořadatele aby věnovali větší pozornost vyhlašování výsledků – stupně vítězů, pozadí, ozvučení.

 

5.     Soutěžní řád

Do 2.4. nahlásit  soupisky družstev žactva – Klimplovi.

Změna v udělování licence B u žactva.

Zajistit vyhlášení Východočeského poháru žactva v kat. C po jarní i podzimní části. Jaro – na prvním podzimním závodě. Podzim – bude se zvažovat kdy.

 

6.     Hodnocení závodů

Zveřejněno hodnocení roku 2004. Bude pokračovat pod vedením Kalibána. Prosíme nahlásit  zástupce jednotlivých oddílů do 31.3., kteří pomohou hodnotit nastávající sezonu.

 

7.     Delegáti na VH ČSOB 2005

Navrženi a schváleni byli tito delegáti:

Hass, Kalenský, Macháček, Klimpl, Netuka, Malý

 

8. Různé

Blíží se termín registrace – 28.2.2005, povinný formát, poplatky 30 a 60 Kč.

 

V oblasti přihlášen nový oddíl – Sokol Burdych – BRM.

 

Láďa Hrubý nahlásil přečíslování jednotek SI a to následovně:

Čísla 31-100, 201-250.

Zároveň žádá pořadatele o zasílání požadavků na nastavení krabiček jemu

e-mailem (nikoliv telefonicky).

 

Na podzim se v oblasti uvažuje s uspořádáním školení pro rozhodčí třetí třídy (RIII). Projednejte v oddílech zájem.

 

Již nyní vyzýváme oddíly, aby se našel zájemce o pořádání dvojzávodu Východočeského poháru v roce 2006 (konec dubna?), třeba zařadit trať middle.

 

Veškeré financování Vč.oblasti probíhá přes

Královéhradecké krajské sdružení ČSTV

U Koruny 292, 501 01  Hradec Králové

IČO: 70926069

Pouze doklady znějící na tento subjekt budou propláceny.

 

9. Diskuse

Návrh na zavedení kategorie D,H 16 a 18 D. Bylo zamítnuto s tím, že by přibyly další tratě pro pár závodníků. Navrženo spíše jim umožnit start v kategorii 14D.

 

 

 

 

 

 

5.2.2005

Zapsala: Mádlová

 

 

 

 

 


Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu

 

ROZPOČET                                    plán 04            plnění 04                  plán 2005

ČINNOST -                       dotace 91 400                                                    89 600

                                příjem z Vč.p 15 600                                                     15 400

                         

Vč. přebor – příspěvek na člena         42 000             42 000                           42 000

Vč. přebor - tech. uspořádání             18 000             18 000                           18 000

Schůze                                                 5 000               4 800                             5 000

Plat sekretáře                                       3 600               3 600                             3 600

Výsledky                                             5 000               5 000                             5 000

www domena                                      6 000               6 000                             3 000

školení trenérů                                                                                                               

opravy SI                                            7 400                                                    8 400

Mapy                                                20 000             21 000                           20 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                           107 000           100 400                         105 000

 

MLÁDEŽ                                                                  54 600                                      47 100

Testy HK                                                                   6 000                  testy HK             10.4.

Soustředění Miletín                                                     8 500                  soustředění ALB 15.5.

Soustředění Brzice                                                    10 500                 soustředění DOB11.9.

M ČR                                                                       23 500                 M ČR 

--------------------------------------------------------------------------                 

Celkem                                                                    48 500

 

Celkové příjmy r. 2004

 

Celkové výdaje r.2004

 

Zůstatek z r. 03

78000

Činnost

79400

Dotace mládež

54600

Mapy

21000

Dotace činnost

91400

Mládež

48500

Příjmy z Vč. poháru

12000

 

 

Příjmy ze Sportidentu                    

  5000

 

 

Celkem

241000

Celkem

148900

 

 

 

 

Konečný zůstatek r. 04

92100

 

 

     

Příjmy ze závodů Vč. poháru roku 2004

 JARO

 

Kč 2,-/záv.

      SI

PODZIM

 

Kč 2,-/záv.

SI

27.3.

LPU

804

160

11.09.

SRK

708

560

03.4.

SJC

1064

0

18.09.

SNA

834

600

17.4.

ZAM

882

560

02.10.

LTU

638

440

24.4.

SHK

872

360

09.10.

NPA

956

720

25.4.

SHK

954

440

16.10.

PHK

816

400

01.5.

VRL

1104

0

23.10.

JIL

850

0

26.6.

DOB

790

200

31.10.

VAM

808

600

JARO

 

6470

       1720

PODZIM

 

5610

3320

 

 

    HK 2.2.2005                                                                                                                          Zpracovala: Iva Mádlová