Východočeská oblast orientačního běhu

 

 

 

Zápis z Valné hromady konané dne 20.2.2004 v Hradci Králové

 

 

1.     Byl představen nový kartograf oblasti

Josef Doležal, Lipovka 21, 516 01  Rychnov n. Kn., tel. 494 511 228

V nejbližší době vydá pokyny jak postupovat při vydávání map a žádání o

příspěvek v oblasti. Je nutné se zaregistrovat na stránce ČSOB u Borovičky, evidenční list si odtud Doležal zkopíruje a jen je nutné zaslat příslušný počet ks map na Borovičku (8 ks) a na Doležala (3 ks).

 

2.     Rozpočet

Projednáno plnění rozpočtu 2003 stanoven rozpočet na rok 2004.

Je přílohou zápisu.

 

3.     Příspěvky na mapy

Za rok 2003 se na mapu přispívá těmto oddílům:

SRK – mapa Včelný

VRL – mapa Harta

ZAM – mapa Kozinec

LTU – mapa Čížkovy kameny

DOB – mapa Trojce

VAM – mapa Kletná

NPA – mapa Pecka

Každý oddíl obdrží příspěvek  3 000,- Kč. Bude rozesláno začátkem března.

 

4.     Talentované žactvo

Vedou nadále manželé Kubíčkovi. 4 akce za rok. Na testování v HK (27.3.) již vyšla pozvánka. Soustředění v dubnu (24.-25.4.)se plánuje spolu s dvěma závody Vč.poháru. Žactvo přespí mezi závody na místě a přidá si trénink.

Podzimní soustředění 18.-19.9. Vyvrcholením účast na M ČR.

 

5.     Společný rozpis

Vydán pro jarní část. Všechny závody se běží v sobotu se startem v 10.00hod.

Případné chyby v prvním vydání rozpisu jsou již na internetu opraveny.

 

6.     Soutěžní řád

Vzhledem k časnějšímu termínu oblastního mistrovství se ze šesti závodů budou počítat nejlepší čtyři pro postupová místa.

Prosíme do 27.3. nahlásit  soupisky družstev žactva – Klimplovi.

7.     Hodnocení závodů

Bude pokračovat pod vedením Kalibána. Slouží jako zpětná vazba pro pořadatele. Prosíme nahlásit  zástupce jednotlivých oddílů, kteří pomohou hodnotit nastávající sezonu. Pokud možno osoby s e-mailem.

 

8.     Různé

Blíží se termín registrace – 29.2.2004 !!!!

 

O Kč 150,- se zvedá pronájem SI. Budou se dříve měnit baterky, aby se vyloučila možnost výpadku SI jednotky z provozu.

Hrubý vydá základní pravidla pro půjčování SI v roce 2004 včetně ceníku.

 

 

 

20.2.2004

Zapsala: Mádlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu

 

ROZPOČET                                    plán 03            plnění 03                  plán 2004

ČINNOST -                       dotace 95 700                                                    91 400

                                příjem z Vč.p 15 300                                                     15 600

                         

Vč. přebor – příspěvek na člena        42 000             42 000                           42 000

Vč. přebor - tech. uspořádání            18 000             18 000                           18 000

Schůze                                                3 000               4 800                             5 000

Plat sekretáře                                      3 600               3 600                             3 600

Výsledky                                             5 000               4 600                             5 000

www domena                                      3 000                                                     6 000

školení trenérů                                     6 400             11 000                            

rezerva na opravy SI                         10 000                                                   7 400

Mapy                                               20 000                0                                 20 000

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                            111 000           84 000                           107 000

 

MLÁDEŽ                                        53 100                                                   54 600

Testy HK                                                                   8 000                  testy HK 27.3.

Soustředění NPA                                                     11 000                  soustředění SHK 24.4.

Soustředění LTU                                                      11 000                 soustředění SNA 18.9.

M ČR                                                                       22 100                 M ČR 

--------------------------------------------------------------------------                 

Celkem                                                                   52 100

 

Celkové příjmy r. 2003

 

Celkové výdaje r.2003

 

Zůstatek z r. 02

49 100

Činnost

84 000

Dotace mládež

53 100

Mapy

 0

Dotace činnost

95 700

Mládež

52 100

Příjmy z Vč. poháru

12 200

 

 

Příjmy ze Sportidentu                    

  4 000

 

 

Celkem

214 100

Celkem

136 100

 

 

 

 

Konečný zůstatek r. 03

78 000

 

 

    

Příjmy ze závodů Vč. poháru roku 2003

 JARO

 

Kč 2,-/záv.

      SI

PODZIM

 

Kč 2,-/záv.

SI

22.3.

ZAM

888

200

06.09.

KUN

772

400

29.3.

SHK

960

200

27.09.

LTU

818

440

05.4.

PHK

946

160

04.10.

VRL

612

400

12.4.

VAM

844

280

11.10.

SNA

840

320

26.4.

NPA

1064

520

18.10.

JIL

830

480

01.5.

DOB

944

0

25.10.

SRK

828

200

11.5.

SJC

786

0

01.11.

LPU

1072

360

JARO

 

6432

       1360

PODZIM

 

5772

2600

 

 

    HK 20.2.2003                                                                                                                          Zpracovala: Iva Mádlová