Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
Z Á P I S
ze valné hromady Východočeské oblasti OB konané dne 28.02.2003


1. Rozpočet 2002 a 2003

Účastníci byli seznámeni s plněním rozpočtu roku 2002. Konečný zůstatek činí 49 tisíc Kč.
Byl schválen plán rozpočtu na rok 2003.
Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

2. Příspěvky na mapy

O příspěvek za rok 2002 požádal oddíl DOB na mapu Panský Mlýn.
Přidělena dotace 7 000,- Kč.
V roce 2003 své žádosti zasílejte na adresu oblastního kartografa.

3. Talentované žactvo

Povedou manželé Kubíčkovi z PHK.
Společné akce : 30.03. testy v HK
        27.04. mapové soustředění v Nové Pace
        27.09. mapové soustředění při závodě LTU
        05.10. mistrovství ČR oblastních výběrů žactva

4. Společný rozpis

- zavedena nová kategorie D45D
- na oblastní mistrovství se musí závodníci přihlašovat
- krátká trať je nový název pro bývalou zkrácenou trať
- výše startovného se nemění, tj. žactvo 20,- Kč, ostatní 30,- Kč.
- 7. kolo se koná v neděli 11.5.

Ke společnému rozpisu bylo vznešeno několik dotazů, které jsou motivací do roku
příštího a odpovědi na otázky se budou hledat pomocí ankety mezi závodníky,
kterou připraví Ladislav Hrubý (SJC) a Evžen Malý (JIL).
- zavést u veteránů kategorie po 5 letech tak jako na ŽB
- pozdější začátek závodů, aby se ráno nemuselo tak brzy vstávat
- pořádat dvouvíkendové závody
- přesunou oblastní mistrovství na květen před závody ŽA 
- nezačínat závodit již v březnu, ale snažit se uspořádat více oblastních závodů
 v květnu a červnu

5. Hodnocení závodů

Bude pokračovat pod vedením Jaroslava Kalibána.
Prosíme oddíly, aby k hodnocení přistupovaly odpovědněji a své zástupce nahlásili
Kalibánovi nejpozději na prvním závodě 22.3.

6. Různé

- Pokud nefunguje při závodě na některé kontrole jednotka SI, závodník razí do mapy.
 Pořadatel je povinen v cíli toto ražení kontrolovat a evidovat.
- Při prezentaci vypisujte do příjmových dokladů celý název oddílu dle jeho stanov.
 Nestačí zkratka SHK, LPU …. Důvodem je neuznání těchto dokladů z hlediska finanční kontroly.
 Přihlašující se oddíl uvede na přihlášce vedle zkratky správně celý název svého oddílu.
 Pořádající oddíl tento název vypíše do příjmového dokladu za startovné.
- Žádáme oddíly, aby věnovaly pozornost evidenci trenérů a rozhodčích ve svých oddílech
 a ucelenou ji zaslali Macháčkovi. Z této evidence se bude vycházet v příštích letech při
 pořádání závodů.
- Náklady na zapůjčení sportidentu při pořádání závodu se zvyšují o 200,- Kč.
- Prosíme oddíly, aby se snažily volit místo pro pořádání závodů s odpovídajícím zázemím
 než je jen zelená louka.
- Doporučení pořadatelům - dávat mapy do mapníků, zvýší se kvalita závodu pro závodníky.
- Zavádí se jednotný formulář dohlášek na závody. Bude ke stažení na internetu.
 Oddíly si ho mohou vyplnit již cestou v autobuse. Formulář bude na všech závodech jednotný.


V HK 01.03.03                      zapsala: Iva Mádlová


Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
(c) 2003 Lubomír Macháček