Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
Z Á P I S
ze valné hromady Východočeské oblasti OB konané dne 15.02.2002


nepřítomni zástupci oddílů: HOS,CET,KOS,PPU,STH

1. Rozpočet

Podán přehled o hospodaření za rok 2001 - konečný zůstatek Kč 5 400,-.
Schválen rozpočet na rok 2002 - příloha.

2. Společný rozpis - jaro 2002

Výše startovného se mění, žactvo Kč 20,-, ostatní Kč 30,-.
Povinný formát přihlášek zasílaných e-mailem. Postih pro toho, kdo jej nedodrží
 - pořadatel může vybírat zvýšené startovné o 5%.
Zavedena kategorie D 21 A. Doporučené délky u kat D 21 (A-9 km, C - 7 km, D - 5 km).
Kategorie D,H 21 A budou stavěny jak na jaře tak na podzim.
Oblastní mistrovství - ruší se příspěvek na dopravu u závodu jednotlivců i štafet.
Příspěvek na oddíly bude stanoven dle počtu závodníků obl. mistrovství dle výsledkové
listiny. Každý oddíl dostane podíl z Kč 42 tis. dle počtu závodníků v závodě jednotlivců.
(Dle výsledkové listiny, ne dle nominace)

3. Oblastní kartograf

Novým oblastním kartografem se stává Milan Bílý ze SJC
Adresa: Nad cihelnou 862, Jičín
    Tel.0723 612197,mob. 0607 613953
    e-mail: mapy#vco-ob.cz

4. Talentovaná mládež

vedoucí manželé Kubíčkovi
Plánovány jsou 4 akce (uvedeny v rozpočtu)

5. Hodnocení závodů

vedoucí Jaroslav Kalibán
Bude probíhat i v roce 2002 stejným způsobem. Každý oddíl nahlásí jednoho zástupce
(LPU,SHK,PHK má možnost 2 zástupce) , který se bude hodnocení účastnit. Do 15.3.
uvést jméno, e-mail a telef.spojení na adresu: jaroslav.kaliban#qscomp.cz

6. Různé

Připomínáme termín registrace - 28.02.2002


V HK 22.02.02                      zapsala: Iva Mádlová


Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
(c) 2002 Lubomír Macháček