Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
Z Á P I S
ze schůze předsednictva Východočeské oblasti OB konané dne 13.10.2001


1. Odvod ze závodů Vč.poháru – jaro 2001

Všem pořádajícím oddílům děkujeme, že včas splnily svoji povinnost a odvedli na účet oblasti
finance jak za nežákovské závodníky (Kč 2,-/záv), tak za půjčování čipů (Kč 40,-).
Podzimním pořadatelům připomínáme účet oblasti: 10006-9600805-524/0600.
Částku lze odvést najednou po VS 27+č.oddílu a na e-mail madlova#dpmhk.cz nahlásit kolik je
za čipy a kolik ze startovného.

2. Rozpočet

Obdrželi jsme celou dotaci na mládež. Ta byla využita na uspořádání soustředění ve Svratouchu
na jaře a na účast na M ČR oblastních výběrů žactva.
Z dotace na činnost jsme zatím obdrželi finance za 1.čtvrtletí.

3. Oblastní kartograf

Miloš Broulík končí v této funkci. Děkujeme za spolupráci.
Novým oblastním kartografem se od příštího roku stává Milan Bílý ze SJC.
Adresa: Nad cihelnou 862, Jičín
    Tel.0723 612197
    e-mail: mapy#vco-ob.cz

Kartografové si mezi sebou domluví předání materiálů.

Oddíly nezapomínejte zasílat hlášenky a výtisky map, včas si zažádat o přidělení čísla na mapu. 

4. Valná hromada – 8.12. Praha

Oddíly nahlásí své zástupce do 3.11. Macháčkovi. Z nich bude vybráno 5 zástupců oblasti.

Zároveň prosíme pokud máte v oddíle člena, který by měl zájem o práci v předsednictvu
ČSOB nechť se přihlásí. V předsednictvu se má uvolnit několik míst a bylo by dobré, kdyby
východočeská oblast měla zástupce. Hledáme návrhy na členy předsednictva ČSOB. 

5. Závody Vč. poháru 2002

Podařilo se obsadit všechny termíny. Bude zveřejněno na internetu.

6. Talentovaná mládež

Děkujeme manželům Kubíčkovým za vedení žákovského družstva jak na soustředění, tak při zisku
zlaté medaile na MČR.

7. Příspěvky na mapy

Žádosti se přijímají do 15.11. (Broulíkovi nebo přímo Mádlové). O výši příspěvku rozhodne
v závěru roku předsednictvo.


V HK 17.10.01                      zapsala: Iva Mádlová


Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
(c) 2001 Lubomír Macháček