Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
Z Á P I S
z valné hromady Východočeské oblasti OB konané dne 9.2.2001


1. Předsednictvo pro rok 2001

Předseda:      Lubomír Macháček (CHC)
          lubomir.machacek#centrum.cz tel.zam.02/67 287 767
Sekretář+hospodář: Iva Mádlová (SHK)
Členové:      Petr Klimpl (LPU)
          Jaroslav Kalibán (NPA)
          Ladislav Hrubý (SJC)
Mapová komise:   Miloš Broulík (PPU)
Talentovaná mládež: Radek Kubíček (PHK)

2. Rozpočet

Podán přehled o hospodaření za rok 2000 - konečný zůstatek Kč 52 300,-.
Schválen rozpočet na rok 2001.

3. Společný rozpis - jaro 2001

Výše startovného se nemění, zůstává v platnosti žactvo 15 Kč, ostatní 25 Kč.
Přihláška na závody se sjednocuje pro všechny oddíly. Přihláškový formulář vytvořte dle
"Prováděcích předpisů pro rok 01" vydaných ČSTV Praha , kapitola III bod 14 ve formátu TXT.
Doporučená forma přihlášky zasílaná e-mailem: textový soubor - prvních 10 znaků kategorie (1-10),
dalších 25 znaků jméno (11-35), 7 znaků registrační číslo (36-42), 1 znak licence (43),
1 znak mezera (44), 6 znaků číslo čipu SI (45-50).

Výsledky na oddíly již nebudou zasílány poštou v tiskové podobě. Budou zasílány e-mailem a
zveřejněny na internetu.
Výsledky se rozumí: protokol o závodě, pořadí v kategorii, jméno závodníka, celkový čas.
Mezičasy nejsou součástí povinných výsledků, jsou zveřejňovány na internetu. Hlavičku výsledků
ze závodu zpracovat tak, jak je v současné době uvedeno na internetu. Všichni jednotně.

Luboš Macháček vytvoří pro každý oddíl Vč. oblasti jeho vlastní schránku do které bude chodit
oddílová pošta. Kdo bude schránku vyzvedávat záleží na vás. Podle průzkumu na valné hromadě bylo
zjištěno, že všechny oddíly mohou komunikovat prostřednictvím e-mailu. Menší nejasnosti jsou u
oddílů, které nebyly účastny VH.
Žádáme oddíly HOS, LTU, SNA, VAM , aby se ohledně e-mailové komunikace a zprostředkování
výsledků ihned spojili s Macháčkem.

4. Společný rozpis - podzim 2001

Přesun dvou termínů závodů: závod SNA z 22.09. se přesouvá na neděli 07.10.
              závod LTU z 27.10. se přesouvá na neděli 28.10.

5. Sportident

1500 Kč - půjčení základní sady 100 krabiček, za každou další krabičku navíc Kč 20,-
1000 Kč - obsluha
1000 Kč - paušál na cestové
 40 Kč - půjčování čipu na závodech

Oddíly, nahlaste Láďovi Hrubému vaše požadavky na obsluhu SI při vámi pořádaném závodě,
aby s vámi počítal.
VÝZVA - zacházejte se sportidentem opatrně, při přepravě, při umísťování stojanů v lese.

6. Talentovaná mládež

Plánované akce: mapové soustředění 5-8.5. na vysočině, na mapách z Botas cupu
        účast na M ČR družstev žactva 28.-30.9.
Nominace na soustředění ve Svratce bude sdělena na závodech 21.4. (účast 35 žáků).

7. Příspěvky na mapy

Příspěvek na mapu lze obdržet po zaslání hlášenky a žádosti o příspěvek. Poskytuje se na
konci roku. Bližší informace na internetu.
V roce 2000 činil příspěvek 5000 Kč na 1 mapu, bylo přispěno na 10 map.


V HK 12.02.01                      zapsala: Iva Mádlová


Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
(c) 2001 Lubomír Macháček