Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
Z Á P I S
z předsednictva Východočeské oblasti konané dne 27.05.2000 při závodě SNA


1. Dodržovat zasílání výsledků

  Žádáme všechny pořadatele závodů Vč. poháru, aby nezapomínali zasílat 1x výsledky
v tištěné podobě na jednotlivé oddíly. Zveřejnění na internetu není považováno za vydání
výsledků. Výsledky musí být vytištěny a rozdány na oddíly, musí obsahovat protokol o
závodě a vyčíslení odvodu ČSTV (stačí celkové výsledky, bez mezičasů).
  Oddíly, které tak neučinily v jarní části to neprodleně napraví (VAM, SJC).

2. Podmínky půjčování SI ve Vč. oblasti

Kč 1500,- bez obsluhy
Kč 3000,- s obsluhou
Půjčování čipu - Kč 40,-
  Finance, které oddíl vybere za půjčování čipů (po Kč 40.-) si neponechá, ale odvádí
spolu s odvodem ze závodu na účet ČSTV oblasti. Slouží k vytvoření rezervního fondu
pro krytí případné ztráty kontroly.
  Který pořadatel tak neprovedl, rychle své dluhy vyrovná, bude kontrolováno !

3. Přebor Vč. oblasti 2000

 Přílohou zápisu je seznam postupujících v daném oddíle. Doplňte čísla SI a odešlete
pořadateli. Celkový seznam všech postupujících je zveřejněn na internetu.
  Faktury zasílat do 10.07. Ivě Mádlové, ta zajistí jejich odsouhlasení a proplacení.
  Změna shoromaždiště na štafety (pořadatel SHK) - obec Divec u HK.

4. Podklady pro společný rozpis - podzim

  Údaje zasílat Rybičkovi do 10.06.

5. Hledá se nový předseda Vč. oblasti pro rok 2001

 Jan Rybička oznámil svůj úmysl skončit své vládnutí ve Vč. oblasti k 31.12.00.
Vyzýváme oddíly, aby projednali tuto změnu ve svých oddílech a navrhli zástupce na nového předsedu.

Dále předsednictvo navrhuje doplnit za člena předsednictva Luboše Macháčka ml. z CHC.

5. Soustředění talentů

 Pod vedením manželů Kubíčkových a dalších pomocníků z jednotlivých oddílů
proběhlo mapové soustředění žactva naší oblasti. Účastnilo se 50 vybraných žáků a
dorostenců, konalo so po závodě v Libňatově a v Náchodě. Děkujeme za pomoc a účast.

6. Závody Vč. oblasti v roce 2001 - konkurz na pořadatele

Jaro: 24.03.         podzim: 22.09.
    31.03.             28.09.
    07.04.             06.10.
    21.04.             13.10.
    05.05.             20.10.
    26.05.             27.10.
    16.06.             03.11.
    23.+24.06. přebor

Zájemci hlaste se Rybičkovi.

Zapsala: Mádlová - 29.05.00

Připomínky a tipy posílejte na webmaster#vco-ob.cz
(c) 2000 Lubomír Macháček