Švédsko 4.-16.července 2001
TRENINKOVÝ POBYT - TŘÍDENNÍ ZÁVODY


SOK TURNOV organizuje 12-ti denní zájezd do jižního Švédska pro mládež 12 - 15 let.
Zájezd je určen skupinám mládeže oddílů OB, nejlépe s vlastním vedoucím, trenérem.
Vedoucím zájezdu je Václav Zakouřil st. Dopravu zajišťuje ČECHOTUR - Müller.

Odjezd:     04.07.2001 dopoledne - Turniv, Liberec
Návrat:     16.07.2001 v odpoledních hodinách - Liberec, Turnov
Program:     12 treninků na 6 ruzných mapách
         start na třídenních závodech - Varberg 13.-15.07.01
         turistické zajímavosti, sportovní aktivity
Ubytování:    chata Alvesta SOK - Hanaslöv, prostor na spaní, 2 sauny,
         velká vybavená kuchyně
Stravování:   z vlastních zásob, nejlépe skupinky
Cena zájezdu:  mládež do 15-ti let - 5600 Kč, starší 6000 Kč, rozdíl ve
         startovném 3 dnů, bez 3 dnů 5200 Kč
V ceně zahrnuto: doprava včetně trajektu, ubytování, Hanaslöv i Varberg,
         startovné závodu, treninkové mapy, kapesné 200 SEK
Vlastní režie:  stravování, doklady, individuální pojištění

Závazné přihlášky se zálohou 3000 Kč do 30.04.2001 na adresu: Václav Zakouřil,
Dvořákova 332, 511 01 Turnov tel.: 0436/25403.
Záloha na účet SOK Turnov 10006-25835-581/0100 var. 28 nebo hotově vedoucímu zájezdu.
Pro zařazení do zájezdu rozhoduje pořadí přihlášky. Zájezd se uskuteční při minimálním
počtu 35 účastníků. Při odvolání zájezdu se plná záloha vrací. V přihlášce uveďte číslo
pasu, mládež do 18-ti let musí přihlásit rodiče. Po uzavření přihlášek obdrží každý
účastník pokyny a do 30.06.01 musí doplatit druhou část ceny.

Turnov 05.03.2001                       Václav Zakouřil
                                vedoucí zájezdu