Hodnocení závodů Východočeské oblasti v OB v roce 2004:

 

Protože se rychle blíží první závod nového ročníku soutěží Východočeské oblasti v OB a VH Vč.oblasti 20.2.2004 v Hradci Králové doporučila pokračovat v hodnocení závodů i v roce 2004, žádám všechny oddíly a kluby, aby mi nahlásily své zástupce. Prosím, aby nahlásily takové své zástupce, kteří se závodů pravidelně zúčastňují, mají zájem hodnocení dělat a pokud možno, mají přístup k internetu.

 

Způsob hodnocení:

 

1.       Hodnocení bude jako v roce 2003 provádět skupina závodníků, zastupujících své oddíly, kluby. Každý oddíl, klub může delegovat jednoho zástupce, velké oddíly, kluby (SHK, PHK, LPU, JIL)  zástupce dva.  Své zástupce nahlásí oddíly, kluby na e-mail. adresu: jaroslav.kaliban@qscomp.cz nebo osobně nejpozději na 1.závodě pořádaném LPU 27.3.2004.

Každý hodnotitel provede hodnocení proběhlého závodu ve spolupráci s dalšími závodníky svého oddílu, klubu podle následujících kritérií a výsledek hodnocení zašle co nejdříve na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo předá nejpozději na příštím závodě osobně u Jardy Kalibána.

 

2.       Kritéria hodnocení:

A)    hlavním kritériem je technické provedení závodu (stavba tratí, umístění startu a cíle, kvalita zákresu tratí do map, správnost kódů a piktogramů, dodržení časů vítězů podle Soutěžního řádu), hodnocení 1 až 5 bodů, bezchybné provedení 5 bodů, hrubé chyby ve všech oblastech 1 bod

 

B)     pomocná kritéria:

Ib)  výběr prostoru závodu (zajímavost terénu, „oběhanost prostoru“, kvalita mapy vzhledem   

       k terénu) –   hodnocení  indexem –0,2 až +0,2

Ic)  organizace závodu (včasnost informací o závodu, průběh prezentace, dodržení časového programu, rychlost vyvěšování průběžných  výsledků, vyhlášení vítězů, rychlost vydání výsledků) – hodnocení indexem  –0,2 až +0,2

             Id)  společenská úroveň (vhodnost centra závodu, úroveň a vzdálenost parkování, úroveň WC 

                    a mytí, úroveň občerstvení) – hodnocení indexem –0,2 až +0,2

             Ie)  nadstandartní služby (např. rozhlas, vodovzdorná úprava map, vyhlášení vítězů i jiných

                    kategorií  než žákovských, nadstandartní zázemí např. přístřeší, sál pro závodníky,  apod.)

                    – hodnocení indexem 0 až +0,2

     

Celkové hodnocení = A * (1+Ib+Ic+Id+Ie)    

 

tj., závod se „všemi pěti P“ získá max. 9,0 bodů a závod po všech stránkách špatný min.počet  

bodů 0,4

 

Každý hodnotitel zašle hodnocení závodu rozepsané podle jednotlivých kritérií doplněné krátkým slovním komentářem, proč takto  hodnotí. Není nutné počítat a uvádět celkové hodnocení.

Výsledky hodnocení všech zúčastněných hodnotitelů i s komentářem obdrží pořadatel závodu, 

pro získání informace o tom, jak se na jeho závod dívají závodníci.

Celkové výsledky hodnocení podle jednotlivých kritérií v tabulce s krátkým komentářem se budou zveřejňovat průběžně na internetové stránce  Vč.oblasti.

Po skončení sezóny bude zpracována zpráva o hodnocení závodů Vč.oblasti včetně komentáře k jednotlivým závodům.

 

Zpracoval: Jarda Kalibán – NPA,   tel.z.: 493 765443,  tel.d.: 493 723388

 

Nová Paka, 20.3.2004