MCVV

Historie

LOGO

LOGO

home
závod
historie
veranda
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
trať
kde je?
fotky
z tisku
Statistiky, rekordy, ...

Velká veranda (33KB) Velká veranda

... Nejdůležitější práce Okrašlovacího spolku v r. 1901 byla stavba spolkové verandy v lese. Plány na ni zhotoveny byly staviteli pp. Havlíčkem a Kosinou. Přijat plán stavitele Havlíčka a stavba mu také zadána za 380 zl.
Se stavbou bylo započato 17. května. Veřejnosti veranda předána 16. června slavnostním způsobem. ...
(Tolik citace z historické ročenky Okrašlovacího spolku v Chocni.)


Malá veranda (45KB)

Malá veranda

Vyhlídka na Choceň, která stávala v oblasti 4. km závodu.

Copyright K.O.B. Choceň