České dráhy s.o. a Ústředí odborového sdružení železničářů
R O Z P I S
5. Mistrovství České republiky železničářů v OB

Potštejn 19.-20. října 2001


A. Všeobecná část

 1.Pořadatel:         Ústředí odborového sdružení železničářů
 2.Termín a místo konání:   19.-20.10.2001 Potštejn
 3.Technické provedení:    Klub orientačního běhu Choceň (CHC)
 4.Řízení mistrovství:    Ředitel závodu:
               Technický ředitel závodu: Ing. Lubomír Macháček
               Hlavní rozhodčí:     Pavel Švadlena
               Stavitel tratí:      Jiří Švadlena
               Organizační pracovníci:  Lubomír Macháček tel.(ČD)  904-5034
                                       (domů) 0468-572158
                                       (mobil)0606-754931
                            Stanislav Nosek tel.(ČD)  970-5175
                                       (mobil)0603-968615
 5.Podmínky účasti:      Podmínky jsou stanoveny "Směrnicí pro organizování sportovních akcí v rámci ČD"
               a Reglementem USIC. Zúčastnit se mohou všichni železničáři a důchodci ČD (ČSD)
               bez ohledu na to, zda jsou či nejsou odborově organizováni. Je umožněna také
               účast zaměstnancům organizací odčleněných od ČD za podmínky úhrady podílu nákladů
               v souladu s článkem IV: Směrnice a rodinní příslušníci od 16 do 21 let věku,
               kteří nejsou samostatně výdělečně činní.
               Oprávněnost účasti prokazují zaměstnanci ČD služebním průkazem, zaměstnanci
               organizací odčleněných od ČD členským průkazem OSŽ, rodinní příslušníci
               zaměstnanců ČD režijním průkazem a rodinní příslušníci zaměstnanců organizací
               odčleněných od ČD občanským průkazem a členským průkazem OSŽ otce nebo matky.
 6.Přihlášky účastníků:    do 5.10.2001 el.poštou na adresu machacek@sdc.pce.cdrail.cz nebo písemně:
               Lubomír Macháček, Jiráskova 1016, 565 01 Choceň
               Přihláška musí obsahovat následující údaje: příjmení, jméno, rodné číslo, 
               bydliště, zaměstnavatel, adresa zaměstnavatele, zdravotní pojišťovna,
               telefonické a e-mailové spojení
 7.Sraz účastníků:      19.10.2001 (pátek) do 18 hod. v Potštejně - letní tábor "Železničář"
               (tel.0445-571532, 1.5km pěšky od nádraží ČD-trať 021)
 8.Ubytování a stravování:  Ubytování zajištěno z 19. na 20.10.2001
               Stravování začíná 19.10.2001 večeří a končí 20.10.2001 obědem
 9.Pojištění:         Členové OSŽ jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy č. 515100907234
               uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa a.s. a OSŽ. Pro ostatní doporučujeme
               uzavřít úrazové pojištění v místě bydliště. Po předložení platného potvrzení
               bude pojištění pořadatelem proplaceno.
10.Zdravotní zabezpečení:   Zajištěno technickým pořadatelem K.O.B.Choceň
11.Program mistrovství:    19.10.2001 19:00 večeře
                     20:00 info schůzka
               20.10.2001  8:00 snídaně
                     10:00 start 000 (prvních závodníků)
                     12:30 oběd
                     13:00 vyhlášení výsledků mistrovství
                     15:30 odjezd autobusu na nádraží ČD do Ústí nad Orlicí
B. Technická ustanovení

 1.Termín konání závodu:    Sobota 20.10.2001
 2.Centrum:          Potštejn - letní tábor "Železničář" (žst.Olomouc)
 3.Prezentace:         Při info schůzce v pátek 19.10.2001
 4.Mapa:            Kapraď-jih, 1:15000, E=5m, stav jaro 2001, upravena vodovzdorně (více...)
 5.Terén:           kopcovitý (částečně se skalními útvary), různé stupně vegetace, hustá síť komunikací
 6.Předpis:          Závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží
                ČSOB a těchto propozic.
 7.Start:           000 = 10:00 hod.
 8.Kategorie a časy vítězů:  H21 (muži) .................. 65 minut
                D21 (ženy) .................. 50 minut
                H45 (muži 45 let a starší) .. 50 minut
                D45 (ženy 45 let a starší) .. 40 minut
10.Způsob ražení:       bude použit klasický způsob ražení (papírové průkazky)
11.Vzdálenosti:        centrum - start ... cca.2500m (velké převýšení)
                centrum - cíl  ... do 100m


V Praze dne 15.08.2001

Ústředí OSŽ                              ČD s.o.