České dráhy s.o. a Ústředí odborového sdružení železničářů
5. Mistrovství České republiky železničářů v OB

Potštejn 19.-20. října 2001


Pokyny

Místo:      Potštejn
Datum:      Sobota 20.10.2001
Centrum:     letní tábor "Železničář" (žst.Olomouc)
         (pěšky: od nádraží ČD do města k mostu přes Divokou Orlici
             a po pravém břehu proti proudu řeky pod hradem
             do tábořiště Vochtánka, odkud se přes lávku dostanete
             na druhý břeh k LT Železničář
          autem: z Potštejna po silnici 14 směr Ústí nad Orlicí a zhruba 1 km
             za městem po překonaní mostu přes D.Orlici odbočíte doprava
             na lesní cestu se zákazem vjezdu (účastníci MČR mají povolen vjezd),
             po které se dostanete až k LT Železničář)
Prezentace:    v pátek 19. 10. 2001 v 20 hodin (info schůzka) v centru závodu
Ubytování:    z pátku na sobotu v centru závodu
Vzdálenosti:   nádraží ČD - ubytování.......1500m
         ubytování - centrum............ 0m
         centrum - start..............2800m, převýšení 220m !!!, modrobílé fáborky
         centrum - cíl.................. 0m
Parkoviště:    možno v centru závodu (viz. výše)
Terén:      kopcovitý (místy skalní útvary), různé stupně vegetace, hustá síť komunikací
Mapa:       Kapraď-jih, 1:15000, E=5m, stav jaro 2001, upravena vodovzdorně (více...)
         Speciální mapové symboly: zelené o...výrazný strom,
                      zelený ×...vývrat,
                      hnědý ×...plošinka, 
                      černý ×...triang.tyč,tábořiště,jiný umělý objekt.
         Změny v blízkosti kontrol dokresleny.
Start:      start prvního závodníka je v 10:00
Předpokládané
 časy vítězů:  H21 ... 65 minut
         D21 ... 50 minut
         H45 ... 50 minut
         D45 ... 40 minut
Časový limit:   150 min pro všechny kategorie
Vyhlášení vítězů: pro nejlepší závodníky všech kategorií v 13:00
Cíl:       uzavření ve 13:30, mapy nebudou pořadatelem vybírány
WC:        v centru
Mytí, šatny:   v centru
Protesty:     písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč
Funkcionáři:   ředitel závodu   Ing. Lubomír Macháček
         hlavní rozhodčí  Pavel Švadlena
         stavitel tratí   Pavel Švadlena
Občerstvení:   zajištěno
Upozornění:    - bude použito klasické ražení do papírových průkazů
         - všichni závodníci startují se startovním číslem, noste viditelně na prsou
Informace:    Výsledky, fotky, ... na: http://www.vco-ob.cz/chc/mcrcd01