České dráhy s.o. a Ústředí odborového svazu železničářů
R O Z P I S
4. Mistrovství České republiky železničářů v OB

Choceň 20.-21. října 2000


A. Všeobecná část

 1.Pořadatel:         Ústředí odborového sdružení železničářů
 2.Termín a místo konání:   20.-21.10.2000 Choceň
 3.Technické provedení:    Klub orientačního běhu Choceň (CHC)
 4.Řízení mistrovství:    Ředitel závodu:
               Technický ředitel závodu: Ing. Lubomír Macháček
               Hlavní rozhodčí:     Pavel Švadlena
               Stavitel tratí:      Jiří Švadlena
               Organizační pracovníci:  Lubomír Macháček tel.904-5034, 0468 572 158
                            Stanislav Nosek tel. 970-5175, 0603 968615
 5.Podmínky účasti:      Podmínky jsou stanoveny"Směrnicí pro organizování sportovních akcí v rámci ČD"
               a Reglementem USIC. Zúčastnit se mohou všichni železničáři a důchodci ČD (ČSD)
               bez ohledu na to, zda jsou či nejsou odborově organizováni. Je umožněna také
               účast zaměstnancům organizací odčleněných od ČD za podmínky hrady podílu nákladů
               v souladu s článkem IV: Směrnice a rodinní příslušníci od 16 do 21 let věku,
               kteří nejsou samostatně výdělečně činní.
               Oprávněnost účasti prokazují zaměstnanci ČD služebním průkazem, zaměstnanci
               organizací odčleněných od ČD členským průkazem OSŽ, rodinní příslušníci
               zaměstnanců ČD režijním průkazem a rodinní příslušníci zaměstnanců organizací
               odčleněných od ČD občanským průkazem a členským průkazem OSŽ otce nebo matky.
 6.Přihlášky účastníků:    do 5.10.2000 písemně na přiloženém tiskopise na adresu:
               Lubomír Macháček, Jiráskova 1016, 565 01 Choceň,
               lubomir.machacek@centrum.cz
 7.Sraz účastníků:      20.10.2000 (pátek) do 19.00 hod. v hotelu PELINY - Tyršovo nám. 298
               Choceň (tel.0468-571343-6)
 8.Ubytování a stravování:  Ubytování zajištěno v hotelu PELINY z 20. na 21.10.2000
               Stravování začíná 20.10.2000 večeří a končí 21.10. obědem
 9.Pojištění:         Úrazové pojištění je zajištěno pořadatelem 
10.Zdravotní zabezpečení:   Zajištěno technickým pořadatelem TJ. K.O.B.Choceň
11.Program mistrovství:    20.10.2000 19:00 večeře
                     20:00 prezentace a info schůzka
               21.10.2000  7:30 snídaně
                      9:30 start 000 (prvních závodníků)
                     11:30 oběd
                     12:00 vyhlášení výsledků mistrovství
B. Technická ustanovení

 1.Termín a konání závodu:   Sobota 21.10.2000
 2.Centrum:          Choceň - areál sportovních zařízení u Zimního stadionu
 3.Prezentace:         Při informativní schůzce účastníků po večeři v pátek 20.10.2000
 4.Mapa:            DÍVČÍ DOLY 1:15000, E=5m stav 1997
 5.Předpis:          Závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží
                   ČSOB a těchto propozic.
 6.Start:           000 = 9:30 hod.
 7.Upozornění:         Závody probíhají v kategoriích H21 - muži do 44 let
                                D21 - ženy do 44 let
                                H45 - muži 45 let a starší
                                D45 - ženy 45 let a staršíV Praze dne 31.08.2000

Ústředí OSŽ                              ČD s.o.