České dráhy s.o. a Ústředí odborového svazu železničářů

4. Mistrovství České republiky železničářů v OB

Pokyny

Místo:      Choceň
Datum:      21. 10. 2000
Centrum:     Choceň - hotel Sport (koupaliště)
Prezentace:    v pátek 20. 10. 2000 v 20 hodin (info schůzka) v hotelu Peliny (místo ubytování)
Ubytování:    z pátku na sobotu v hotelu Peliny (Tyršovo nám.-Choceň)
Vzdálenosti:   nádraží ČD - ubytování.......1000m
         ubytování - centrum..........1500m
         centrum - start..............1000m, modrobílé faborky, dbejte zvýšené opatrnosti 
                           při přecházení železniční trati
         centrum - cíl................ 850m, červené fáborky
Parkoviště: 	 možno v místě ubytování i v centru závodu
Terén:      hluboká údolí, dobře průběžný, hustá síť komunikací
Mapa:       Dívčí doly, 1:15000, E=5m, stav jaro 1997, rozměr 350x210mm, vodovzdorně upravena.
         Speciální mapové symboly: zelené o...výrazný strom, zelený ×...vývrat.
         Nové paseky či oplocenky v blízkosti kontrol dokresleny.
Start:      start prvního závodníka je v 9:30
Předpokládané
 časy vítězů:  H21 ... 65 minut
         D21 ... 50 minut
         H45 ... 50 minut
         D45 ... 40 minut
Časový limit:   150 min pro všechny kategorie
Vyhlášení vítězů: pro nejlepší závodníky všech kategorií v 12:00
Cíl:       uzavření ve 12:40, mapy nebudou pořadatelem vybírány
WC:        v centru a u šaten (viz. níže)
Mytí, šatny:   zimní stadion - cca. 100m z centra
Protesty:	 písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč
Funkcionáři:   ředitel závodu   Lubomír Macháček ml.
         hlavní rozhodčí  Pavel Švadlena
         stavitel tratí   Pavel Švadlena
Občerstvení:   zajištěno
Upozornění:    - bude použito klasické ražení do papírových průkazů
         - všichni závodníci startují se startovním číslem, noste viditelně na prsou
Informace:    Výsledky apod. na: http://www.vco-ob.cz